Foreign Will in Spain
Advertisement

Inzicht in het gebruik van een buitenlands testament in Spanje kan van cruciaal belang zijn voor personen met bezittingen in het land. In dit artikel bespreken we de geldigheid en de uitvoering van buitenlandse testamenten in Spanje, evenals enkele belangrijke dingen om in gedachten te houden.

Definitie van een buitenlands testament in Spanje

Wij definiëren een buitenlands testament in Spanje als een testament dat geldig is in een ander land dan Spanje door een persoon die geen Spaans onderdaan is en dat betrekking heeft op Spaanse activa.
Bijvoorbeeld, een Brits onderdaan die eigenaar is van een woning in Spanje en maakt een testament in het Verenigd Koninkrijk te benoemen hun kinderen als begunstigden van hun Spaanse eigendom zou het maken van een buitenlands testament in Spanje.

Heb ik een Spaans testament nodig of is een buitenlands testament voldoende?

Het is niet verplicht om een Spaans testament te hebben, maar als je activa hebt in Spanje zouden we sterk aanraden dat je een testament maakt in Spanje dat specifiek betrekking heeft op uw Spaanse activa. De reden hiervoor is dat uw Spaanse vermogen zal worden onderworpen aan de Spaanse successiewet. Dit kan ertoe leiden dat uw vermogen wordt verdeeld op een manier die u niet had voorzien, of die niet in overeenstemming is met uw wensen.

Geldigheid van een buitenlands testament in Spanje

In het kort, de Spaanse wet aanvaardt een buitenlands testament als het voldoet aan de Spaanse successiewetgeving. Het moet echter worden gelegaliseerd ten overstaan van een Spaanse consul (of worden voorzien van een apostille in ondertekenende landen) en vertaald in het Spaans.

Procedure om een buitenlands testament geldig te verklaren

De procedure die de erfgenamen moeten doorlopen om erkenning van een buitenlands testament in Spanje te verkrijgen is de volgende:

 1. Het testament moet worden bekrachtigd om volgens de Spaanse successiewetgeving rechtsgeldig te zijn.
 2. De Spaanse consul in uw land van herkomst moet een gewaarmerkte kopie van de successie-akte valideren.
 3. Als het testament eenmaal is gelegaliseerd, moet het in het Spaans worden vertaald door een beëdigd vertaler (gemachtigd door het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken).
 4. Het testament moet worden goedgekeurd door een Spaanse notaris, zodat het kan worden geregistreerd in het centrale testamentenregister in Spanje.
 5. Soms moet een Spaanse probatierechter toestemming geven om het testament te laten uitvoeren.

Hoe een buitenlands testament in Spanje uitvoeren

Zodra het testament in Spanje is aanvaard en bekrachtigd, is de volgende stap de uitvoering ervan. Om dit te doen, moeten de volgende stappen worden genomen:

 • Alle in het testament genoemde begunstigden moeten worden opgespoord en in kennis gesteld van hun erfdeel.
 • De activa die onder het erfrecht van de overledene vallen, moeten worden berekend, zodat de juiste Spaanse successierechten kunnen worden betaald.
 • Wanneer het gaat om buitenlanders naar Spanje, zullen de erfgenamen moeten een Spaanse bankrekening te openen om de activa van de nalatenschap te deponeren, en ook moeten een NIE nummer te verkrijgen.

De notaris en Spaanse testamenten

De notaris speelt een vitale rol als het gaat om Spaanse testamenten. Omgaan met een notaris in Spanje helpt om ervoor te zorgen dat het testament wordt uitgevoerd zo soepel mogelijk en helpt ook om eventuele complicaties die zich kunnen voordoen te voorkomen. Zij zullen diensten verlenen zoals

 • Valideren dat het testament correct is uitgevoerd volgens de Spaanse wet.
 • Toegang geven tot bezittingen en schulden die tot de nalatenschap behoren.
 • Het aanvaarden of ontkennen van wettelijke vereisten.
 • Opstellen van akten
 • Het geven van een volmacht aan de erfrechtadvocaat

Krijg hulp van een Spaanse Erfenis Advocaat

Als u te maken heeft met een buitenlands testament in Spanje, of vragen heeft over het proces, is het altijd het beste om professionele hulp te zoeken. Lees meer over de diensten die onze Spaanse Nalatenschapsadvocaten aanbieden.