Minimum income for Spanish residency 2021
Advertisement

Wanneer u in een land woont dat geen deel uitmaakt van de Europese Unie, of van het Schengengebied. Dan zult u een visum moeten aanvragen om in Spanje te mogen wonen. Een van de vereisten voor de visa’s zijn minimuminkomens. De minimum inkomensvereisten voor verblijf in Spanje kunnen elk jaar veranderen. Daarnaast hangen de minimumeisen af van de categorie van visum die u zult aanvragen.

IPREM

In Spanje wordt de IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples) gebruikt om te berekenen of u in aanmerking komt voor subsidies. Het bedrag voor 2021 is €564,90 per maand en €6.778,80 per jaar. Om te bewijzen dat u over voldoende middelen beschikt om uzelf en eventuele personen ten laste te onderhouden, moet u de volgende minimuminkomens aantonen:

Minimuminkomen voor niet lucratief visum

Het niet-lucratief visum in Spanje staat u niet toe te werken of een salaris te ontvangen. Het staat u echter wel toe inkomsten uit andere bronnen te hebben.

Het minimuminkomen voor het Non-Lucratief visum is € 2.259,60 per maand, wat betekent dat een persoon het bewijs moet leveren van een jaarinkomen van € 27.115,20.

Voor elk extra gezinslid vraagt de IPREM 100% van de kosten, wat in 2021 neerkomt op €564,90 per maand of het equivalent daarvan in vreemde valuta.

Minimuminkomen voor het Gouden visum

Het Gouden visum in Spanje vereist een minimum aan investeringen van €500.000. U moet bewijzen dat u voldoende inkomsten heeft voor uzelf en uw gezin door een bankafschrift op naam van de aanvrager te zetten met minstens €30.000 op deposito. Het is belangrijk dat u bewijst over een zuivere bron van inkomsten te beschikken, want elk niet gedocumenteerd inkomen zal tot afwijzing van de aanvraag leiden.

Minimuminkomen voor het zakenvisum

Het zakenvisum heeft geen minimumvereisten, maar er zijn wel bepaalde documenten nodig om een aanvraag in te dienen. Zo moet u bijvoorbeeld aantonen dat u al klanten heeft voor een werkvisum voor zelfstandigen. Voor de ondernemers zijn er ook ingewikkelde vereisten, die Spanje ten goede zouden moeten komen.

Minimuminkomen voor Europese blauwe kaart

U moet een contract hebben dat u minstens 50% meer betaalt dan het gemiddelde loon in Spanje OF 20% meer als er vraag is naar de vaardigheden.

Minimuminkomen Au Pairs visum

Er is geen minimuminkomen vereist, maar in Spanje krijgen au pairs minimaal 70 euro per week zakgeld van hun gastgezin. Kost en inwoning zijn beide gratis.

Conclusie

Dit waren de minimumvereisten voor verblijf in Spanje. Zij kunnen echter elk jaar veranderen. Zorg ervoor dat u goed uw plaatselijke autoriteiten of een advocaat raadpleegt voordat u een aanvraag indient.

Als u vragen heeft over de visumvereisten voor Spanje, neem dan gerust contact met ons op. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Disclaimer: De informatie op deze pagina kan onvolledig of verouderd zijn. De vermelde informatie mag in geen geval als professioneel juridisch advies worden beschouwd. Wij raden u ten zeerste aan een juridisch deskundige in te schakelen indien u niet over uitgebreide kennis of ervaring beschikt met betrekking tot een van de procedures die in deze artikelen worden beschreven.