Advertisement

Als Spaans ingezetene moet u de Modelo 720 gebruiken om uw overzeese financiële holdings te melden wanneer de totale waarde van alle gespecificeerde overzeese activa waarvan u eigenaar bent, hoger is dan de gespecificeerde meldingsdrempel. Het formulier bevat drie rapportagecategorieën, waaronder bankrekeningen, beleggingen en onroerende goederen.

Het Modelo 720 is ontworpen om de belastingautoriteiten te helpen informatie te verkrijgen over het bedrag van specifieke soorten activa die door Spaanse ingezetenen buiten Spanje worden aangehouden. Ook informatie over inkomsten, verzekeringen, effecten of rechten die in het buitenland zijn verkregen, vormt een belangrijk onderdeel van de aangifte. Het Modelo 720 is een belangrijk document in het Spaanse belastingstelsel, laten we de betekenis, de vervaldatum, het tarief en de bijbehorende sancties bekijken.

Wie moet het formulier Modelo 720 gebruiken?

De verplichting om formulier 720 in te dienen en alle financiële entiteiten aan te geven die in het buitenland zijn gevestigd, ligt bij de eigenaars, begunstigden, vertegenwoordigers, zowel particulieren als bedrijven met beschikkingsrechten of volledige eigendom. Spaanse fiscale ingezetenen zijn wettelijk verplicht het belastingformulier 720 in te vullen, waarmee zij de relevante belastingautoriteiten op de hoogte stellen van hun fiscale activiteiten in andere landen.

Volgens de Spaanse belastingdienst is Modelo 720 van toepassing op alle Spaanse ingezetenen en rechtspersonen die, op enig moment in het jaar overzeese activa bezaten met een waarde van € 50.000 of meer. U moet op Modelo 720 alle gespecificeerde buitenlandse deelnemingen opgeven, ongeacht of sommige of alle buitenlandse deelnemingen voor het einde van het jaar werden verkocht.

De drempel van € 50.000 is gebaseerd op het kostenbedrag van het activum. Voor buitenlandse activa die als schenking of als erfenis zijn verkregen, wordt het kostenbedrag beschouwd als de waarde in het economische verkeer op het tijdstip waarop de activa werden ontvangen.

De in te dienen bestanddelen in het Modelo 720 omvatten ook waarden zoals:

  • Huizen
  • Aandelen, aandelen en obligaties
  • Trusts
  • Levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  • Cryptocurrencies
  • Pensioenfondsen

Particulieren die in het verleden al eens een Modelo 720 hebben ingediend, moeten dat opnieuw doen als de waarde van een bestaand activum met meer dan 20.000 euro is gestegen of als je nieuwe activa hebt verhandeld.

Verricht uw belastingen sneller en efficiënter met onze belastingdiensten in Spanje

Kan ik Modelo 720 elektronisch indienen?

Formulier 720 wordt elektronisch ingediend bij de Spaanse belastingdienst, dus u kunt het niet persoonlijk indienen. De belastingplichtige moet beschikken over een identificatie met een digitale handtekening (elektronische ID of een elektronisch certificaat. Het indienen van de Modelo 720 met professionals garandeert meer gemoedsrust.

Indien de belastingplichtige niet over een elektronische handtekening beschikt, moet de met de indiening belaste persoon gemachtigd zijn om de aangifte in naam van derden in te dienen. Bijgevolg kan alleen een geregistreerde medewerker van het belastingkantoor of een beoefenaar van een juridisch beroep het formulier in uw naam indienen.

Wat is de uiterste datum voor indiening van het formulier Modelo 720?

Het belastingformulier moet vóór 31 maart van elk jaar worden ingediend. U kunt het ook na de indieningstermijn indienen, maar dan moet u een boete betalen.

Zijn er boetes voor het niet aangeven van buitenlands inkomen?

Er worden aanzienlijke boetes opgelegd voor het niet naleven van de Modelo 720, beginnend bij 5.000 euro en oplopend tot zescijferige bedragen. Adviseurs en belastingbetalers moeten daarom zeer zorgvuldig te werk gaan bij de naleving van Modelo 720 en bij de behandeling van verzoeken om inlichtingen en aangiften.

Krijg advies voor het invullen van uw Modelo 720

De belasting van inkomsten en alle winsten uit buitenlandse belangen kan complex zijn. Bij SpainDesk helpen wij onze klanten bij de naleving van de belastingwetgeving, met name op het gebied van woonplaats en belastingplicht.

Het belang van het indienen van Modelo 720 voor Spaanse ingezetenen kan niet genoeg worden benadrukt. In dit opzicht is het bijhouden van een goede administratie van alle buitenlandse holdings van cruciaal belang om de tijd, moeite en mogelijk de kosten van het invullen van dit formulier tot een minimum te beperken. Op basis van de Spaanse belastingwetgeving, kunnen fouten of omissies, zelfs als ze per ongeluk zijn, leiden tot boetes. Daarom is het van essentieel belang dat u het formulier correct invult en het vervolgens op tijd indient.

Als Spaanse belastingplichtige wilt u profiteren van bestaande verdragen en belastingwetten om dubbele belastingheffing te beperken wanneer u te maken heeft met buitenlandse activa. Wij raden u ten sterkste aan een professionele belastingadviseur te raadplegen, vooral als u niet erg vertrouwd bent met het bestaande belastingregime. Wij kunnen u helpen. Vul het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Disclaimer: De informatie op deze pagina kan onvolledig of verouderd zijn. De vermelde informatie mag in geen geval worden beschouwd als professioneel juridisch advies. Wij raden u ten zeerste aan een juridisch deskundige in te schakelen indien u niet beschikt over uitgebreide kennis van of ervaring met de procedures die in deze artikelen worden beschreven.

Verstrek uw belastingen sneller en efficiënter met onze belastingdiensten in Spanje