Vermogensbelasting in Spanje in 2021: Wat moet u weten

De Spaanse vermogensbelasting, ook bekend als “Impuesto sobre el Patrimonio”, is een jaarlijkse belasting die wordt geheven op rijkere personen en families in Spanje. Hoewel deze vorm van belasting niet noodzakelijk van toepassing is op de meeste mensen, kan ze een aanzienlijke impact hebben op diegenen met een aanzienlijk vermogen en zelfs velen afschrikken om ooit naar dit prachtige land te verhuizen. Een strategische en zorgvuldige planning in combinatie met professionele begeleiding zal u echter helpen uw vermogensbelastingverplichting te minimaliseren en uiteindelijk uw ambities om in Spanje te wonen waar te maken.

Overwegingen inzake verblijfsrecht met betrekking tot vermogensbelasting

Een essentieel onderscheid in Spanje met betrekking tot de vermogensbelasting is dat tussen ingezetenen en niet-ingezetenen. Zowel residenten als niet-residenten moeten vermogensbelasting betalen. In het algemeen zullen niet-ingezetenen minder moeten betalen dan ingezetenen.

U bent fiscaal inwoner van Spanje als u meer dan 183 dagen per jaar (6 maanden) in Spanje verblijft. Als u daarentegen 182 dagen of minder in het land doorbrengt, wordt u voor belastingdoeleinden in Spanje als niet-ingezetene beschouwd. Het hebben van een verblijfsvergunning maakt u dus niet automatisch een fiscaal resident in Spanje.

Verstrek uw belastingen sneller en efficiënter met onze fiscale diensten in Spanje

Niet-ingezetenen in Spanje en vermogensbelasting

Als u in Spanje woont als niet-ingezetene voor belastingdoeleinden, wordt u alleen belast op uw vermogen in het land met een waarde van meer dan €700.000. Dit betekent dat als de rest van uw bezittingen zich buiten Spanje bevinden, deze niet onderworpen zijn aan vermogensbelasting. Situaties waarin u een niet-ingezetene bent en vermogensbelasting moet betalen, zijn:

 • Wanneer u een echtpaar bent, kunt u aanspraak maken op een aftrek van 1.400.000 euro tegen alle opgenomen gezamenlijke bezittingen.
 • Als u een vermogen van meer dan € 700.000 uit Spanje erft, moet u successierechten betalen en zult u vermogensbelasting moeten gaan betalen.
 • In het algemeen hoeft u, wanneer u een dubbele nationaliteit hebt, geen vermogensbelasting te betalen over al uw vermogensbestanddelen wanneer u zich meer dan 183 dagen per jaar in het buitenland bevindt.

Vrijstellingen voor vermogensbelasting voor niet-ingezetenen in Spanje

Voor niet-ingezetenen is er slechts een individuele aftrek van 700.000 euro op de Spaanse vermogensbelasting.

Inwoners in Spanje en vermogensbelasting

Als u in Spanje woont als fiscaal ingezetene, wordt u belast op uw wereldwijde vermogen met een waarde van meer dan €700.000. Dit betekent dat bovenop uw vermogen in Spanje, de waarde van al uw bezittingen zal worden meegeteld voor de vermogensbelasting in Spanje, wat kan leiden tot een aanzienlijke totale belastingverhoging. Situaties waarin u vermogensbelasting zult moeten gaan betalen als fiscaal ingezetene zijn:

Vrijstellingen voor fiscale residenten in Spanje

Er is een reeks vrijstellingen, en u kunt ook aanspraak maken op een persoonlijke belastingvrije som die varieert op basis van de regio waar u woont. Enkele vrijstellingen zijn:

 • Individuele aftrek op nationaal niveau is € 700.000. Voor autonome regio’s kan echter een ander tarief gelden. Zo bedraagt de aftrek in Catalonië slechts € 500.000.
 • gehuwde paren hebben recht op individuele aftrek op hun aandeel in de hoofdwoning in eigendom, mits op gezamenlijke naam.
 • U kunt een aftrek van maximaal € 300.000 krijgen op de waarde van uw hoofdwoning.

In sommige gevallen kunnen gehuwden dus dankzij de aftrek voor eigenwoningbezit en de individuele aftrek samen een totale belastingvrije aftrek van maximaal € 2.000.000 hebben.

Houd er rekening mee dat er belastingverdragen met andere landen kunnen worden gesloten als er elders belasting wordt geheven. Zo zijn er verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing met de Verenigde Staten, Canada en diverse landen in Europa.

Vermogensbelasting in Spanje

De exacte percentages van vermogensbelasting in Spanje

Vermogensbelasting in Spanje is een progressieve belasting in Spanje. Hoe meer waarde uw vermogen heeft, hoe meer u zult betalen. De verschillende autonome regio’s hebben verschillende vermogensbelastingen, en sommige hebben er geen. In het algemeen ligt de vermogensbelasting in Spanje tussen 0,2% en 2,5%. Hieronder vindt u meer informatie.

De nationale progressieve vermogensbelasting is:

De nationale vermogensbelasting in Spanje is voor niet-inwoners en inwoners die woonachtig zijn in een autonome regio die geen vermogensbelastingtarief heeft vastgesteld. De vermogensbelasting voor niet-ingezetenen is sinds de vorige jaren gestegen en varieert van 0,2% tot 3,5%. De hoogste belastingschijf begint bij ongeveer 10 miljoen euro.

Taxable base Full fee Rest base payable Applicable rate
0,00 € 0,00 € 167.129,45 € 0,2 %
167.129,45 € 334,26 € 167.123,43 € 0,3 %
334.252,88 € 835,63 € 334.246,87 € 0,5 %
668.499,75 € 2.506,86 € 668.499,76 € 0,9 %
1.336.999,51 € 8.523,36 € 1.336.999,50 € 1,3 %
2.673.999,01 € 25.904,35 € 2.673.999,02 € 1,7 %
5.347.998,03 € 71.362,33 € 5.347.998,03 € 2,1 %
10.695.996,06 € 183.670,29 € Onwards 3,5 %

De autonome regio’s hebben verschillende vermogensbelastingen tussen:

Spaanse ingezetenen worden belast op basis van hun fiscale woonplaats binnen het land. Hoewel de vermelde percentages voor niet-ingezetenen ook de nationale norm zijn voor ingezetenen, hebben sommige Spaanse autonome regio’s hun eigen percentages en belastingschijven vastgesteld.

Andalusië, de Balearen, Catalonië, Murcia, Valencia en Madrid hebben allemaal verschillende vermogensbelastingtarieven vastgesteld, variërend van:

Andalucia 0.2% – 2.5%
Balearic Islands 0.28% – 3.45%
Cataluña 0.21% – 2.75%
Murcia 0.24% – 3%
Valenciana 0.25% – 3.5%
Madrid 0% – residents of this region are not required to pay any wealth tax on their assets.
Canary Isles National default rates apply.

Spaanse vermogensbelasting

Vermijden van vermogensbelasting in Spanje

Er zijn manieren waarop u de Spaanse vermogensbelasting kunt “ontwijken”. Er is echter wel enige voorzichtigheid geboden. Ze moeten correct en wettelijk worden uitgevoerd om de activa vrij te stellen.

1. Obligaties voor levensverzekeringen

Wanneer de polishouder van de levensverzekeringsobligaties afstand heeft gedaan van zijn recht op terugbetaling, en een onherroepelijke begunstigde werd aangeduid. De polishouder kan het recht op aflossing niet uitoefenen.

Wanneer de polishouder geen toegang heeft tot het vermogen, behoort het niet tot zijn vermogen, en hoeft hij dus geen vermogensbelasting te betalen. Volgens Spaanse rechtbanken is de minimumperiode voor het afstand doen van rechten via de polis drie jaar (V2516-17, V3070-17, V0993-18).

2. Pensioenen

In Spanje zijn de pensioenen en hun tegoeden niet onderworpen aan vermogensbelasting. De persoon die het pensioen ontvangt, kan het niet gebruiken en het wordt dus niet tot zijn vermogen gerekend.

3. Aandeelhouderschap

Aandeelhouders in ondernemingen met de volgende kenmerken:

 • De onderneming is een handelsonderneming.
 • Er is eigendom van ten minste 5% van het aandelenkapitaal van de onderneming of 20%, exclusief aandelen in handen van een echtgenoot of andere familieleden.
 • U leidt de activiteiten van de onderneming.
 • U ontvangt voor deze banen een loon dat ten minste de helft van uw totale netto-inkomen bedraagt.

4. Geld weggeven

Door geld weg te geven, kunt u het uit uw nalatenschap halen. Vaak wordt het aan kinderen of kleinkinderen gegeven om successierechten te vermijden.

5. Deel geld tussen uw echtgenoot

Wanneer u vermogen overdraagt aan uw echtgenoot, kunt u dit uit uw nalatenschap halen.

6. Andere mogelijk vrijgestelde vermogensbestanddelen

Inboedel, bedrijven die aan bepaalde normen voldoen, intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsmiddelen die worden gebruikt voor de belangrijkste bron van inkomsten van de belastingplichtige zijn allemaal voorbeelden van speciale klassen die in aanmerking kunnen komen voor vrijstelling.

Natuurlijk moet u altijd deskundig advies inwinnen voordat u belangrijke stappen neemt zoals die hierboven zijn genoemd. Houd er altijd rekening mee dat de belastingregels in de loop der tijd veranderen, dus controleer ze regelmatig.

Vermogensbelasting Spanje

De belangrijkste activa die in de Spaanse vermogensbelasting zijn opgenomen

Er is een reeks van gespecificeerde opnemingen in de Spaanse vermogensbelasting. Hoewel er een aantal zaken zijn die een speciale verduidelijking vereisen. Dit zijn de essentiële items om te overwegen die onder de Spaanse vermogensbelasting vallen:

 • Onroerend goed
 • Kunstwerken en antiquiteiten
 • Voertuigen, boten, vliegtuigen, enz.
 • Verzekeringen, deposito’s, en tijdelijke inkomsten
 • Luxerieartikelen – bijv. dure juwelen, dure jassen, raceauto’s

Key assets die zijn vrijgesteld van de vermogensbelasting in Spanje

 • Eerste woning in Spanje (tot 300.000 euro)
 • Algemene inboedel (behalve de hierboven genoemde zaken)
 • Pensioenrechten
 • Een reeks kleine bedrijfsactiva en familiebedrijven

Andere aftrekposten zijn leningen die zijn aangegaan op voorwaarde dat ze niet zijn gebruikt om te investeren in activa die zijn vrijgesteld van de vermogensbelasting.

Vermogensbelasting en de 60%-regel

Voor Spaanse ingezetenen geldt een regel die bepaalt dat de vermogensbelasting en de inkomstenbelasting samen niet meer mogen bedragen dan 60% van het totale belastbare inkomen.

Dus vermogensbelasting + inkomstenbelasting mag niet hoger zijn dan 60% van uw belastbaar inkomen.

Als een persoon bijvoorbeeld een belastbaar inkomen heeft van 100.000 euro (spaargeld of algemeen), dan mag zijn vermogensbelasting + inkomstenbelasting niet meer bedragen dan 60.000 euro.

Het is echter essentieel te onthouden dat u een minimum van 20% van de totale oorspronkelijke berekening van de vermogensbelasting moet betalen. U zult dus nooit volledig vrijgesteld zijn van vermogensbelasting. Het is dus verstandig om zo weinig mogelijk inkomsten te nemen.

De betaling van de vermogensbelasting

Als u vermogensbelasting verschuldigd bent, moet u aan het eind van elk jaar (31 december) de formulieren voor de vermogensbelasting invullen, waarbij het definitieve bedrag tussen mei en juni moet worden betaald.

Er wordt ook bepaald of u een niet-ingezetene of ingezetene bent.

Echtparen die overwegen een gezamenlijke inkomstenbelastingaangifte in te dienen, moeten de vermogensbelasting individueel berekenen en vervolgens optellen bij de totale inkomstenbelasting die zij als echtpaar verschuldigd zijn.

 

Belastingtarieven

Professioneel advies over vermogensbelasting

Hulp nodig bij Spaanse belastingen? Neem contact op met ons team van Spaanse experts op het gebied van vermogensbelasting voor relevante begeleiding, zorgvuldige planning en het beheer van uw dossiers. Wij zullen uw zaak strikt vertrouwelijk behandelen en u een second opinion geven. U kunt contact met ons opnemen via contact@spaindesk.com.

Bij SpainDesk werken we nauw met u samen om een dienst op maat te leveren, specifiek gebaseerd op uw behoeften. We hebben niet alleen een schat aan ervaring met belastingstrategieën en oplossingen voor belastingplanning, maar we hebben ook een geverifieerde staat van dienst in het navigeren door het juridische en fiscale systeem voor expats en buitenlandse investeerders.

Disclaimer: De informatie op deze pagina kan onvolledig of verouderd zijn. De vermelde informatie mag in geen geval worden beschouwd als professioneel juridisch advies. Wij raden u ten zeerste aan een juridisch deskundige in te schakelen indien u niet beschikt over uitgebreide kennis van of ervaring met de procedures die in deze artikelen worden beschreven.

Verstrek uw belastingen sneller en efficiënter met onze fiscale diensten in Spanje