Rechtsdiensten inzake arbeid en sociale zekerheid in Spanje

Voor een organisatie is het ontdekken van nieuwe talenten een continu proces; hetzelfde geldt voor kwesties die zich kunnen voordoen met betrekking tot werkgelegenheid. Hoewel een bedrijf het maximale uit zijn arbeidsrelatie kan halen, kunnen arbeidsrechtelijke zaken een smet werpen op de reputatie van het bedrijf of de werknemer als ze niet goed worden afgehandeld.

Contacteer ons

  Bij SpainDesk begrijpen we dat het menselijk personeel een essentiële hulpbron is die de productiviteit van een organisatie kan stimuleren. Daarom zetten wij ons oprecht in voor de werkgelegenheidsbehoeften van onze cliënten door ernaar te streven de verwachtingen te overtreffen en tegelijkertijd te voldoen aan de wettelijke vereisten.

  De belangrijkste doelstelling van ons kantoor is het aanbieden van een allesomvattende juridische arbeidsdienst die de rechten en belangen van onze cliënten beschermt. Of het nu gaat om bedrijven of werknemers, iedereen kan voordeel halen uit onze arbeidsdienst en HR-oplossingen.

  Onze arbeids- en sociale zekerheidsservice omvat het volgende:

  • Laboraal advies aan bedrijven en hun werknemers door middel van de studie, voorbereiding, en legalisatie van alle soorten arbeidscontracten.
  • Professionele bijstand ten overstaan van arbeidsinspecteurs.
  • Vertegenwoordiging en advies bij bemiddeling hoorzittingen of voldoen aan de procedurele vereiste.
  • Juridische en buitengerechtelijke vertegenwoordiging van de werkgever voor de arbeidsrechtbanken en bureaus waar gewone arbeid, arbeid uitvoerende, en vakbond rechtspraak worden verwerkt.
  • Advies inzake aanwerving, uitbesteding, groepen en liquidatie van werknemers.
  • Overzicht van arbeids- en dienstverleningsovereenkomsten, bescherming van industriële eigendom en bedrijfsgeheimen, vertrouwelijkheid en exclusiviteitsclausules.
  • Advies over collectieve onderhandelingen, arbitrage tribunalen.
  • Rechtsbijstand en gerechtelijke en buitengerechtelijke vertegenwoordiging op het gebied van gezondheid, pensioenen, beroepsrisico’s, ontslagvergoedingen, schadeloosstelling bij ontslag zonder geldige reden, en werknemersvakanties.

  Wat bieden wij aan?

  Bij SpainDesk werken onze deskundige advocaten samen met onze cliënten om hun problemen op het gebied van werkgelegenheid aan te pakken. Verder geven we juridisch advies over de verantwoordelijkheden van bedrijven met betrekking tot sociale uitkeringen, liquidaties, compensaties en onrechtmatige demobilisatie.

  Hier zijn enkele van de diensten die wij aanbieden:

  • Contractueel advies voor bedrijven.
  • Advies bij arbeidsongeschiktheid.
  • Advies over beroepsziekten.
  • Rechtsbijstand bij het zoeken naar kandidaten en selectieprocessen.
  • Collectieve opschorting van arbeidsovereenkomsten.
  • Advies over salarisvoordelen.
  • Advies over attentie- of werknemerstraffen.
  • Advies over beroepsziekten.
  • Advies over veiligheidsonderzoeken voor werknemers.

  Veiligheid wanneer u het nodig hebt

  Juridische oplossingen voor werkgevers en werknemers

  Veel gestelde vragen over Spaans Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid

  Eerst moet u een N.I.E. krijgen op het consulaat en zich inschrijven in het Correspondent Sociale Zekerheidssysteem.

  Je moet ouder zijn dan 16 jaar (als je alleen werkt, moet je 18 jaar of ouder zijn), een door de staat gegeven toestemming van de werkgever die het contract verstrekt, en een werkvisum.

  Het minimumloon voor niet-professionele werknemers bedraagt 950 euro per maand (vanaf mei 2020), berekend op maximaal 9 uur per dag, wat neerkomt op in totaal 40 uur per week. Overuren of buitengewone uren gaan van 5 tot 8 uur, afhankelijk van de wekelijkse werklast.

  Ja. U moet 18 jaar of ouder zijn, geen strafblad hebben in Spanje of enig ander land waar u de afgelopen 5 jaar heeft gewoond, een ziektekostenverzekering hebben die diensten mag verlenen in het land en over voldoende inkomsten beschikken om u en uw gezin te onderhouden tijdens uw verblijf in Spanje.

  Ja, dat kan. Er zijn 3 manieren waarop een bedrijf van een buitenlander naar Spanje kan worden gehaald:

  • Een vertegenwoordigingskantoor openen: Het heeft geen rechtspersoonlijkheid en kan geen economische activiteiten verrichten. Het is meestal een eerste stap om de markt te onderzoeken alvorens te beslissen om het bedrijf volledig te verplaatsen.
  • Open filialen: Ze hebben autonomie en kunnen economische activiteiten uitvoeren, maar hebben nog steeds geen rechtspersoonlijkheid. Het is een secundaire vestiging die de activiteiten van het hoofdbedrijf ontwikkelt.
  • Open een Dochteronderneming: Deze hebben wel rechtspersoonlijkheid. Het zijn bedrijven opgericht met buitenlands kapitaal en worden beschouwd als Spaanse bedrijven. Het proces om ze te creëren is zeer vergelijkbaar als het creëren van een nieuw bedrijf.

  Eerst moet u een certificaat verkrijgen dat bewijst dat de hoofdvennootschap werkt volgens de wet in haar land van oorsprong. Vervolgens stort u het maatschappelijk kapitaal op de bank, richt u het filiaal op voor een notaris, verkrijgt u een NIF, betaalt u de belasting voor vermogenstransacties en gedocumenteerde rechtshandelingen en schrijft u het filiaal in het handelsregister in.

  Het betekent “Código de Identificación Fiscal”. Hoewel deze term nog steeds door veel mensen wordt gebruikt, is hij in 2008 in Spanje opgehouden geldig te zijn nadat het Real Decreto 1065/2007 het gebruik van NIF voor zowel rechtspersonen als fysieke personen heeft gedefinieerd.

  Wat is de Het betekent “Número de Identificación Fiscal” het is de officiële vorm van identificatie in Spanje die wordt verstrekt door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Tot 2008 was het alleen voor fysieke personen, maar sinds het Real Decreto 1065/2007 is het ook voor rechtspersonen gedefinieerd.

  De aanvraag wordt ingediend bij de Consular Offices

  De sociale zekerheid in Spanje is een geheel van regelingen die de Staat gebruikt om alle werknemers, (zelfstandigen of niet), leden van coöperaties, studenten, openbare, civiele en militaire werknemers, binnen het nationale grondgebied, en ongeacht hun geslacht, ras, beroep of burgerlijke staat, de adequate bescherming te garanderen in geval van onvoorziene omstandigheden zoals:

  • Primaire en ziekenhuiszorg, in geval van moederschap, ziekte en ongevallen.
  • beroepsherstel.
  • Economische schadeloosstelling in geval van overlijden, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensionering
  • Revalidatie en hulp aan ouderen.

  Het is het identificatienummer van alle burgers met betrekking tot hun betrokkenheid bij het socialezekerheidsstelsel. Zonder dit nummer kan een persoon niet gaan werken of toegang krijgen tot het gezondheidszorgstelsel.

  De eerste stap om uw S.S.N. te verkrijgen is een legale status in het land te hebben. Dan moet u het TA-formulier invullen en het aanbieden bij de dichtstbijzijnde “Tesorería General de la Seguridad Social” (TGSS) of Algemeen Sociale Zekerheidskantoor met uw paspoort en/of NIE. Het proces duurt slechts ongeveer een uur.

  Het is verplicht dat iedereen die een werkrelatie of activiteit gaat beginnen, zich aansluit bij de S.S.S.

  De aansluiting kan worden voorgesteld door:

  • De werkgever: Telkens wanneer een nieuwe werknemer zijn bedrijf betreedt.
  • De werknemer: Zelfstandigen die hun activiteit starten, en werknemers waarvan de werkgever de verplichting niet nakomt.
  • Ex ambtshalve door de provinciale directies van de Algemene Kas van de Sociale Zekerheid of de Administratie als gevolg van een actie ondernomen door de Controledienst Werk en Sociale Zekerheid.

  Klaar om te beginnen? Wij zijn er om u te helpen met juridische, financiële en zakelijke diensten in Spanje!