Een gids voor echtscheiding in Spanje: Een volledig overzicht

Divorce in Spain

Een echtscheiding is een ingewikkeld proces, waar u ook woont. Maar wanneer u de complicaties van het leven in een vreemd land toevoegt, kan het nog ingewikkelder worden. Als u overweegt om in Spanje te scheiden, is het van essentieel belang om het Spaanse rechtssysteem te begrijpen en te weten wat u tijdens het proces kunt verwachten. Deze gids zal u alles vertellen wat u moet weten over echtscheiding in Spanje, van de gronden voor echtscheiding tot de verschillende soorten scheidingen die beschikbaar zijn.

Wat is een echtscheiding in Spanje?

Echtscheiding in Spanje is vergelijkbaar met echtscheiding in andere Europese landen. Een echtscheiding is wanneer een echtpaar hun huwelijk wettelijk beëindigt. Zodra de echtscheiding is afgerond, is er een juridische scheiding tussen het echtpaar. Wanneer u een scheiding van tafel en bed heeft, is er

 • Erfenis van de bezittingen van de echtgenoot
 • geen gezamenlijke financiële verplichtingen jegens derden
 • Het recht om te hertrouwen

Wanneer kan ik scheiden?

Spanje is een niet-schuldscheidingsland, dus u hoeft geen reden op te geven om te scheiden.

Huwelijksduur

Als u in Spanje wilt scheiden, moet u na uw huwelijk ten minste drie maanden wachten voordat u de scheiding aanvraagt. In bepaalde omstandigheden kan de rechter van deze wachttijd afzien, bijvoorbeeld als u lichamelijk bent mishandeld of als uw echtgenoot u ontrouw is geweest.

Wat zijn de verschillende soorten scheidingen in Spanje?

Er zijn twee soorten scheidingen in Spanje: betwiste en niet-betwiste.

Betwiste echtscheiding

Er is sprake van een betwiste echtscheiding als de partijen het niet eens kunnen worden over een of meer zaken, zoals de voogdij over de kinderen, de verdeling van het onroerend goed, alimentatie of andere zaken. Als u er niet in slaagt om tot overeenstemming te komen, zal de rechtbank een beslissing over deze kwesties voor u nemen.

Een betwiste echtscheiding wordt ook wel een vechtscheiding genoemd. Deze vorm van echtscheiding is duurder en tijdrovender dan een echtscheiding zonder betwisting, dus het is belangrijk om een overeenkomst met uw echtgenoot te bereiken voordat u naar de rechtbank stapt.

Als de echtscheiding betwist wordt, kan het twee jaar duren om de zaak af te ronden.

Onbetwiste echtscheiding

Bij een onbetwiste echtscheiding zijn de partijen het eens over alle zaken, zoals de voogdij over de kinderen, de verdeling van het onroerend goed, alimentatie, enz. Deze vorm van echtscheiding is goedkoper en sneller dan een betwiste echtscheiding. Als u en uw partner tot een overeenkomst kunnen komen, kunt u deze vorm van echtscheiding aanvragen.

In Spanje kan een echtscheiding in vier maanden worden afgerond als er wederzijdse instemming is en men het op papier eens is over de manier van scheiden.

Stappenplan voor een echtscheiding in Spanje

Als u besluit om in Spanje te gaan scheiden, zijn er verschillende stappen die u moet nemen.

1. Kies de juiste advocaat

Het is belangrijk om de juiste advocaat of het juiste advocatenkantoor te kiezen voor uw echtscheiding. Zorg ervoor dat u een advocaat vindt die ervaring heeft met Spaans echtscheidingsrecht en die u door het proces kan loodsen.

2. Verzamel documenten

Dit kunnen documenten zijn zoals bankafschriften, onroerend goed aktes, belastingaangiften, NIE, een lijst van gemeenschappelijke bezittingen, en alle andere documenten en bestanden die uw zaak ondersteunen.

3. Echtscheiding aanvragen

U moet een echtscheidingsverzoek indienen bij de Spaanse rechtbank. Het echtscheidingsverzoek is een echtscheidingsakte volgens het Spaanse burgerlijk wetboek. Een advocaat zal ervoor zorgen dat de toepasselijke wet wordt gekozen om de echtscheiding in te dienen.

4. Betekenen echtscheidingspapieren

De volgende stap is het betekenen van de scheidingspapieren aan uw echtgenoot. Dit kan worden gedaan door uw advocaat of door de rechtbank.

5. Bemiddeling

Als de partijen het over bepaalde kwesties niet eens kunnen worden, moeten zij naar mediation gaan. Dit is een proces waarbij een neutrale derde partij de partijen helpt om tot een overeenkomst te komen. Bijvoorbeeld, u en de advocaat van uw echtgenoot spreken om tot een overeenkomst te komen.

6. Hoorzitting

Als bemiddeling niet succesvol is, gaat de zaak naar een Spaanse rechtbank voor een hoorzitting. De rechtbank zal een beslissing nemen over alle betwiste kwesties.

7. Afronden echtscheiding

Zodra de rechtbank een beslissing heeft genomen, wordt de echtscheiding afgerond. Dit kan door uw advocaat worden gedaan, maar u kunt het ook zelf doen.

8. Een echtscheidingsakte verkrijgen

Zodra het echtscheidingsconvenant is afgerond, ontvangt u van de rechtbank een echtscheidingsakte. Dit document bevestigt dat uw huwelijk wettelijk is beëindigd.

9. Advocaatkosten betalen

U moet de kosten van uw advocaat en de gerechtskosten betalen. Deze kunnen duur zijn, dus het is belangrijk om een budget te hebben.

Waar kunt u scheiden?

In Spanje kunt u alleen bij de rechtbank scheiden. U kunt niet online of via een bemiddelingsbureau scheiden.

Land van echtscheiding

Als u een buitenlandse nationaliteit heeft, getrouwd bent met een buitenlandse nationaliteit, of in een ander land woont, vraagt u zich misschien af of u in Spanje kunt scheiden.

 • Als u en uw echtgeno(o)t(e) beiden in Spanje wonen, kunt u in Spanje scheiden
 • Als u de nationaliteit van een ander land heeft, maar in Spanje woont, kunt u in dat land scheiden.

In het algemeen scheiden mensen waar ze wonen.

De noodzaak om in Spanje te zijn

De echtgenoten hoeven niet in Spanje aanwezig te zijn om de echtscheiding af te ronden; de echtscheiding kan per post/post worden geregeld. Als het echtpaar echter wil scheiden, moet een rechter de echtscheiding goedkeuren en moeten de echtgenoten of hun advocaat (via een volmacht) aanwezig zijn bij de hoorzitting voor de rechter.

Gemeenschappelijk bezit van onroerend goed

Wanneer er sprake is van gezamenlijk eigendom van een woning, wordt deze doorgaans verkocht. Het geld van de verkoop wordt dan verdeeld tussen het echtpaar. Als de ene echtgenoot het onroerend goed wil houden, kan hij of zij het aandeel van de andere echtgenoot uitkopen. Het proces voor de verdeling van gezamenlijk bezit wordt “verdeling” genoemd.

Het onroerend goed kan worden gebruikt wanneer er kinderen zijn en een ouder het gezag heeft gekregen. De hypotheek op het onroerend goed zal nog steeds door de eigenaar moeten worden betaald, maar hij of zij mag de betalingen voor kinderalimentatie aftrekken.

Voogdij over kinderen

De ouders (gehuwd of ongehuwd) kunnen afspraken maken over het gezag over de kinderen door middel van een schriftelijke overeenkomst of convenio. Een convenio is een schriftelijke overeenkomst ondertekend door beide ouders en een Spaanse notaris. Dit is een document dat voor de rechter kan worden gebruikt om een voogdijregeling vast te stellen als de ouders het zelf niet eens kunnen worden over het gezag.

Een rechter zal de overeenkomst bekijken en zo nodig wijzigen. Als de ouders het niet eens kunnen worden over de voogdij, zal de rechter beslissen op basis van wat in het belang van de kinderen is.

Hieronder staan enkele factoren waarmee een rechter rekening kan houden bij het nemen van een beslissing over het gezag:

 • De leeftijd van de kinderen
 • De relatie tussen de kinderen en elke ouder
 • De wensen van de kinderen, als zij oud genoeg zijn om die te uiten
 • De gezondheid van de kinderen
 • het vermogen van de ouders om voor de kinderen te zorgen
 • De thuissituatie van elke ouder
 • Een voorgeschiedenis van mishandeling of verwaarlozing door een van beide ouders
 • De afstand tussen de huizen van de ouders
 • de werkschema’s van de ouders

In Spanje krijgt de vrouw meestal de voogdij over de kinderen, maar in sommige autonome regio’s is de rechter verplicht de vader als voogd te beschouwen als hij de eerste verzorger van het kind is geweest.

Alimonium

Alimentatie kan nodig zijn wanneer de ene partner er als gevolg van de echtscheiding economisch slechter aan toe is dan de andere. Alimentatie wordt meestal betaald wanneer de ene echtgenoot niet kan werken of in zijn levensonderhoud kan voorzien omdat hij of zij fulltime voor de kinderen moet zorgen.

De rechter bepaalt van geval tot geval het bedrag en de duur van de alimentatie.

Er is geen vaste formule voor het bepalen van alimentatiebetalingen. S me factoren waarmee een rechter rekening kan houden zijn onder meer:

 • het inkomen van beide echtgenoten
 • De levensstandaard van het echtpaar tijdens hun huwelijk
 • leeftijd en gezondheid van beide echtgenoten
 • De omvang van het onroerend goed en de bezittingen van beide echtgenoten
 • Alle schulden of betalingen die elke echtgenoot moet verrichten
 • De vraag of een van beide echtgenoten in zijn/haar eigen onderhoud kan voorzien

Als een echtgenoot wordt veroordeeld tot het betalen van alimentatie, moet hij of zij doorgaan met het doen van die betalingen totdat de andere echtgenoot overlijdt, hertrouwt of een partner vindt die aan de eisen voldoet.

De echtscheiding zelf hoeft niet de reden te zijn voor de economische ongelijkheid, maar het is vaak wel een factor.

Spreek met een echtscheidingsadvocaat

Als u een echtscheiding in Spanje overweegt of hulp nodig heeft met Spaans familierecht, is het belangrijk om het proces te begrijpen en wat u kunt verwachten. Praten met een echtscheidingsadvocaat en het krijgen van professionele rechtsbijstand is altijd een goed idee, want zij kunnen u helpen begeleiden door het proces en ervoor zorgen dat uw rechten worden beschermd.

Contact ons team van SpainDesk, wij zijn een groep van meertalige Spaanse advocaten. Onze diensten omvatten familierecht, echtscheiding, alimentatie, voogdij over kinderen, en nog veel meer. Wij kunnen u helpen met uw specifieke juridische behoeften.