Schitter in een Interview met de Ster Methode

Shine in an Interview With the Star Method

Op de concurrerende banenmarkt van vandaag kan het moeilijk zijn om je te onderscheiden van de massa en je droombaan te veroveren. Maar met een beetje voorbereiding en wat sterkracht kun je schitteren in elk sollicitatiegesprek. De Ster Methode is een eenvoudige maar effectieve manier om een goede indruk te maken op potentiële werkgevers.

Wat is de stermethode?

De STAR methode is een gestructureerde manier om gedragsgerichte interviewvragen te beantwoorden. Gedragsgerichte interviewvragen worden gesteld om informatie te verzamelen over hoe je in het verleden met bepaalde werksituaties bent omgegaan. Ze beginnen vaak met zinnen als ” Vertel me over een tijd waarin…” of “Geef me een voorbeeld van…” Door de STAR methode te gebruiken, kun je duidelijke, beknopte antwoorden geven die de interviewer een gedetailleerde momentopname geven van je werkstijl en je successen. De STAR methode is een acroniem dat staat voor situatie, taak, actie en resultaat.

1. Situatie

De situatie is de context voor je verhaal. Het moet gedetailleerd genoeg zijn dat je gesprekspartner het kan begrijpen, maar je hoeft niet meer te delen dan je zelf prettig vindt.

2. Taak

De taak is wat bereikt moest worden of welke actie ondernomen werd als antwoord op de situatie. Je wilt benadrukken hoe je initiatief nam en in staat was eventuele uitdagingen te overwinnen om het gewenste resultaat te bereiken.

3. Actie

De actie is wat je feitelijk deed in antwoord op de situatie of de taak die voltooid moet worden. Hieruit moeten je vaardigheden en competenties blijken, zoals je communicatie- en probleemoplossend vermogen.

4. Resultaat

Tenslotte moet je het resultaat van je acties beschrijven. Je wilt de nadruk leggen op de positieve resultaten van je inspanningen en hoe ze het bedrijf of de situatie beïnvloedden.

De STAR methode is een prima manier om je antwoorden op gedragsgerichte interviewvragen te structureren. Je kunt er specifieke voorbeelden van je werkstijl en successen mee delen. Bedenk dat je de STAR methode niet bij elke vraag hoeft te gebruiken, maar het kan wel

Hoe gebruik je de STAR methode

Om de STAR methode te gebruiken, bepaal je eerst de kernpunten uit de vraag die je zult moeten behandelen. Beschrijf vervolgens kort de situatie of taak waar je mee bezig was. Beschrijf dan de acties die je ondernam om de situatie of taak aan te pakken. Leg tenslotte de resultaten van je acties uit. Door de STAR methode te gebruiken, kun je ervoor zorgen dat je gedetailleerde en relevante antwoorden geeft op gedragsgerichte interviewvragen.

Hoe bereid je je voor op een interview met de stermethode

De eerste stap in de voorbereiding op een interview is van tevoren je onderzoek doen. Dit houdt in dat je zo veel mogelijk te weten komt over het bedrijf en de functie waarnaar je solliciteert, zodat je goed voorbereid bent als het tijd wordt om je relevante vaardigheden en ervaring te bespreken.

De stermethode is niet perfect

De stermethode is niet perfect, maar ze kan je een goed kader geven om mee te werken bij de voorbereiding van een sollicitatiegesprek. Het is belangrijk te onthouden dat het niet je doel is je antwoorden perfect uit het hoofd te leren, maar wel om een algemeen begrip te hebben van de kernpunten die je aan de orde wilt stellen. Zo kun je je tijdens het eigenlijke gesprek soepeler en aanpasbaarder opstellen.