Tag Archief van: Overheid

De nationale munteenheid in Spanje is de euro. Elke euro bestaat uit 100 cent. De euro is ook de officiële munteenheid van 19 van de 27 lidstaten van de Europese Unie.

Wisselen in euro

Als u geld wilt wisselen in euro, zoekt u naar de valutacode EUR. U kunt geld wisselen bij veel banken, wisselkantoren en postkantoren. De veiligste plaats om geld te wisselen is een geldautomaat (in Spanje bekend als een “cajero automático”).

Als u eenmaal in Spanje bent aangekomen, zult u het €-teken opmerken dat wordt gebruikt om prijzen aan te geven. Dit symbool is in de hele eurozone hetzelfde, ongeacht de valuta waar het voor staat.

Wisselkoers

Natuurlijk fluctueren de wisselkoersen dagelijks. Om een nauwkeurige wisselkoers te krijgen raden wij u aan Google te gebruiken.

Bij het wisselen van geld bij een wisselkantoor kunnen servicekosten worden toegevoegd, deze zouden niet meer dan 3% mogen zijn. Deze kosten worden ook aangerekend wanneer u geld opneemt bij een geldautomaat in Spanje.

Spaanse valuta bankbiljetten en munten

Karakteristieken van de euro

De euro is verdeeld in 100 cent.

Bankbiljetten in Spanje

Eurobankbiljetten zijn er in coupures van 5, 10, 20, 50, 100, 200 en 500 euro. Hoewel de biljetten van 200 en 500 euro niet veel gebruikt worden, bestaan ze wel. De meest gebruikte bankbiljetten zijn die van 5, 10, 20 en 50 euro.

Munten in Spanje

Er zijn acht verschillende munten euromunten, namelijk 1 cent, 2 cent, 5 cent, 10 cent, 20 cent, 50 cent, 1 euro en 2 euro.

Gebruik van kaarten of contant geld in Spanje

Creditcards en bankpassen worden veel gebruikt in Spanje. Echter, in kleine steden is contant geld vaak de enige optie. Deze steden hebben soms ook geen lokale geldautomaat, dus u kunt het beste geld opnemen voordat u er bent.

Daarnaast moet u in kleinere restaurants in de grote steden soms ook met contant geld betalen. In dit geval hebben ze misschien geen kaartsysteem (vergelijkbaar met de steden) of er is een minimale vergoeding van (5 tot 10 euro) te besteden als u het kaartsysteem wilt gebruiken.

Op deze manier is het altijd een goed idee om wat contant geld bij de hand te hebben wanneer u in Spanje reist.

Munteenheid in Spanje en betalen met de kaart

Geschiedenis van de Spaanse euro munteenheid

De eerste munten in Spanje werden uitgegeven door het Romeinse Rijk, en de moderne Spaanse peseta werd in 1869 ingevoerd. In 2002 verving de euro de peseta als de officiële munteenheid van Spanje.

De peseta was een decimale munteenheid, waarbij 100 centimos goed waren voor 1 peseta. In 2002 heeft het grootste deel van de Europese Unie, waaronder Spanje, de euro als nieuwe munteenheid ingevoerd. De euro verving de peseta tegen een koers van 1 euro = 166,386 peseta’s.

Positieve effecten van de euro in Spanje

Er zijn veel positieve aspecten aan de euro. Het is gemakkelijker voor reizigers uit de Europese Unie omdat ze geen geld hoeven te wisselen. Daarnaast heeft de euro een stabielere waarde dan de peseta. De euro wordt ook in andere landen gebruikt, zodat Spaanse bedrijven hun producten gemakkelijk naar het buitenland kunnen exporteren.

Negatieve effecten van de euro in Spanje

Hoewel er veel positieve aspecten aan de euro zitten, zijn er ook negatieve. De grootste grief van de Spanjaarden over de euro is dat de prijzen in de meeste winkels zijn gestegen sinds 2002, toen de euro de officiële munteenheid werd. Benzine, kleding, hotels, en zelfs de kosten van het openbaar vervoer zijn allemaal gestegen.

Of u nu in Spanje gaat wonen, werken of zaken doen, het is belangrijk om op zijn minst een beetje van het rechtssysteem af te weten. Lees meer over hoe het rechtssysteem in Spanje werkt, en hoe het zich verhoudt tot andere landen?

Systeem van burgerlijk recht

Spanje heeft een soortgelijk rechtssysteem als Italië en Frankrijk. Het wordt het “Burgerlijk Rechtssysteem” genoemd, en dat is een van de meest gebruikte systemen ter wereld. Het is gebaseerd op wetboeken en uitgebreide wetten die hun wortels hebben in het Romeinse en Napoleontische recht. Dit in tegenstelling tot het Common Law System, dat gebaseerd is op de levenslange beslissingen die steeds weer door rechters genomen worden volgens een soepeler scala van wetten die door het parlement goedgekeurd zijn.

Autonome Gemeenschappen

Het Burgerlijk Recht wordt op het hele Spaanse grondgebied toegepast, er zijn echter verschillen in de wet voor de Autonome Gemeenschappen. Zij hebben hun eigen burgerlijke wetten, die worden toegepast naar gelang van de specifieke juridische kwestie. Deze “organieke wetten” worden “Estatutos de Autonomía” of Autonomiestatuten genoemd. Zij strekken zich uit over alle onderwerpen en zaken die niet aan de staat worden toegeschreven. Enkele van die zaken zijn Openbare Orde, Milieubescherming, Landbouw, Binnenvisserij, Stedenbouw en Huisvesting, Feesten, Cultuur, Onderwijs, Volksgezondheid, Sociale Bijstand, onder andere. Het is belangrijk om een advocaat te hebben die zowel het nationale burgerlijk recht als de wetten van de autonome gemeenschappen begrijpt.

De Staat

De Staat heeft de exclusieve verantwoordelijkheid op de gebieden en aangelegenheden van Nationaliteit; Immigratie; Politiek en Asiel; Internationale Betrekkingen; Defensie en Veiligheid; Monetair Stelsel; Vervoer (Havens, luchthavens, treinen); Buitenlandse Handel; Zeevisserij; Schatkist en Staatsschuld; Openbare werken van supraregionaal belang; en Referenda; en natuurlijk ook de verantwoordelijkheid van de Wetgevende Macht, de Rechtspleging en de Behoorlijke Rechtspleging.

De Plaatselijke Autoriteiten en het Gemeentehuis

De Lokale Autoriteiten en het Gemeentehuis hebben ook enige bevoegdheid in verscheidene juridische kwesties in Spanje. Deze zijn gewoonlijk gericht op Openbare Plaatselijke Diensten, Wegenonderhoud en Gemeentepolitie. Ook heeft Spanje veel routinematig politiewerk en wegcontroles, die ook in veel andere Europese landen voorkomen. Er zijn 3 organisaties die met de Spaanse politie te maken hebben: De Guardia Civil, De Nationale Politie en De Gemeentepolitie. Zij hebben allemaal verschillende verantwoordelijkheden en bevoegdheden, en ook verschillende gespecialiseerde korpsen voor gebieden als belastingontduiking, smokkel en internationale misdaad.

Wanneer iemand met een juridische kwestie te maken krijgt of te maken krijgt, is het ten zeerste aan te raden contact op te nemen met een Spaanse advocaat om te bepalen of het al dan niet nodig is juridische stappen te ondernemen.

De administratieve procedure

In Spanje legt het Administratief Proces de relatie tussen de burgers en de Spaanse overheid. De gerechtshoven controleren de regelgevende macht en de wettigheid van alle administratieve handelingen en de verwezenlijking van de doelstellingen die ze rechtvaardigen.

Voordat een juridische kwestie voor de rechter gebracht kan worden, is het altijd nodig de administratieve weg af te leggen.

Als een instelling van de Spaanse overheid u of uw rechten schaadt, moet u een klacht indienen bij de administratieve instelling. De Administratieve Instelling moet dan antwoorden of een oplossing vinden. Indien de persoon het niet eens is met het besluit of binnen 3 maanden geen oplossing krijgt, kan de zaak voor herziening aan de Administratieve Rechtbanken voorgelegd worden.

Als de behandeling betrekking heeft op de erkenning en het genot van uitkeringen die zijn opgenomen in Sociale zekerheid. Dan is de wettelijke termijn voor de Overheidsadministratie om op te lossen 1 maand, voordat de zaak aan de Rechtbank voor Sociale Zaken voorgelegd kan worden.

Rechtssysteem in Spanje: De civiele rechtsgang

In Spanje kent de wet op de burgerlijke rechtsvordering twee manieren om te bepalen welk soort vonnis van toepassing is. In beide gevallen wordt er gekeken naar de zaak en de eis, en naar vier gerechtelijke procedures met verschillende bijzonderheden, afhankelijk van de zaken die ze in zich dragen.

Het gewone vonnis of proces komt het meest voor, voor zaken of kwesties op het gebied van intellectuele eigendom, algemene aannemingsvoorwaarden, stadshuur, en alle rechtszaken boven het bedrag van 6.000 €. Er is een proces nodig om dit proces in te leiden, wanneer het wordt toegelaten, moeten de partijen en een advocaat voor de rechter verschijnen om tot een akkoord te komen. Als de partijen het eens worden, wordt een vonnis van verplichte naleving uitgesproken; als er geen overeenstemming wordt bereikt, wordt de zaak voor een mondeling proces gebracht.

Het Mondelinge Proces of Mondelinge Vonnis behandelt zaken waarbij het de bedoeling is het bezit van een eigendom terug te krijgen wegens gebrek aan betaling of precaire bruikleen, erfgoed, opschorting of afbraak van werkzaamheden, en rechtszaken waarbij het gevorderde bedrag minder dan 6.000 € bedraagt. Een rechtszaak is ook vereist om de procedure in te leiden. Wanneer zij toegelaten zijn, zullen de partijen voor de rechter verschijnen, met de bewijzen en bewijzen van hun zaak. De rechter zal dan de zaak beoordelen en een vonnis uitspreken. Een advocaat hoeft niet te verschijnen wanneer de vordering minder dan 2.000 € bedraagt.

Rechtsbijstand beschikbaar in Spanje

De enige beschikbare bron van professionele rechtsbijstand in Spanje is een Advocaat. De meeste advocaten zijn gespecialiseerd in bepaalde gebieden of rechtsgebieden, zoals handel, arbeid, immigratie, enz. Bij SpainDesk kunt u terecht voor diensten op alle juridische gebieden.

Het is aan te raden om een plaatselijke advocaat te zoeken die u diensten kan aanbieden in uw taal, in plaats van een advocaat van uw eigen nationaliteit. Een advocaat van uw eigen nationaliteit weet misschien niet precies hoe het Spaanse rechtssysteem werkt. Zodra u zich op uw gemak voelt bij een advocaat, kunt u hem aanwijzen om u te vertegenwoordigen. Het is niet nodig een dienstencontract te ondertekenen. U contracteert een advocaat door de prijs te aanvaarden en het voorschot te betalen.

Het honorarium van een advocaat hangt af van de ervaring en de deskundigheid van de advocaat. De algemene prijsvork ligt tussen 120 € en 300 € per uur. Er zijn geen “no win, no commission” overeenkomsten in Spanje, maar er kan in bepaalde gevallen wel een vast tarief worden afgesproken.

Sluiting van het rechtssysteem in Spanje

Concluderend heeft Spanje een solide rechtssysteem dat de bescherming van de dagelijkse rechten van zijn burgers en de naleving van de verplichtingen garandeert. Het is echter niet bijna perfect, Spanje staat op nummer 23 van de 28 landen van de Europese Unie in het Justice Scoreboard 2016, dat de vrijheid van het rechtssysteem meet. Het is nummer 23 van de 113 landen in de Rule of Law Index van het World Justice Project.

Een Spaanse Notaris, Notary Public, Notario, Openbare Notaris, of Spanje Notaris is iemand die u waarschijnlijk nodig heeft op een bepaald punt wanneer u woont of zaken doet in Spanje. In deze blog kunt u meer te weten komen over vragen als: “Wat is een notaris?”, “Waar worden ze voor gebruikt?” en “Hoe vind ik er een?”.

Wat is een notaris in Spanje?

De notaris in Spanje is een ambtenaar die verantwoordelijk is voor het authentiek verklaren van geschreven, ondertekende of verzegelde documenten. Ze hebben verschillende functies onder de Spaanse wet, die omvatten:

 • Authenticatie van akten en contracten.
 • Het authentiek verklaren van verschillende soorten documenten die verband houden met burgerlijk recht, zoals testamenten, huwelijkse voorwaarden of andere onderhandse akten. De notaris is belast met de waarmerking van de handtekeningen op deze documenten.
 • Authenticatie van elk openbaar document of document dat in een privéaangelegenheid wordt gebruikt.
 • Authenticatie van openbare akten, gerechtelijke procedures of door de overheid aangewezen akten. Dit omvat de waarmerking van alles, van met derden gesloten contracten tot administratieve akten.

De taken van een notaris reiken ook verder dan individuele cliënten; overheidsinstanties kunnen hen vragen kopieën van bepaalde documenten te certificeren of op te treden als scheidsrechter in geschillen tussen particulieren of bedrijven.

De Spaanse notaris fungeert als juridisch deskundige in het Spaanse rechtssysteem en waarmerkt Spaanse documenten. De notaris in Spanje is verantwoordelijk voor het authentiseren en legaliseren van contracten en overeenkomsten met behulp van stempels en handtekeningen. Terwijl advocaten privé-overeenkomsten op papier zetten, brengt de notaris privé-documenten in het publieke domein. Tegelijkertijd legt de notaris tijdens de ondertekening bepaalde juridische criteria uit. Het adviseren van partijen tijdens het notarisproces is niet hun specifieke dienst.

Wat is een Notaris Spanje

Waarom heb ik een Spaanse notaris nodig?

Notarissen bestaan omdat de overheid ze nodig heeft om geschillen en juridische transacties te regelen. Zij zullen u helpen bij het legaliseren van overeenkomsten. Een notaris is een vertrouwde derde partij die geen band heeft met de transactie of de betrokken partijen en werkt namens het algemeen belang. Dat is de reden waarom zij zo belangrijk zijn.

Documenten die notarieel kunnen worden vastgelegd zijn onder meer:

 • Overdracht van eigendomsakten
 • Wanneer er geen testament is, is een verklaring van erfgenamen vereist.
 • Wettelijke vereisten regelen de oprichting, wijziging en splitsing van bedrijven en partnerschappen.
 • Regelingen in echtelijke geschillen
 • Een of andere vorm van volmacht
 • Acquisitie en het nakomen van verantwoordelijkheden
 • Documenten met betrekking tot de burgerlijke staat
 • Wetten en testamenten
 • Contracten en overeenkomsten
 • Erfenisverklaringen en vorderingen van erfgenamen
 • Leningen, hypotheken en andere schuldverplichtingen
 • Andere documenten zoals officiële verklaringen

Hieronder leest u over de meest voorkomende redenen om een notaris nodig te hebben.

Eigendomsbewijzen van onroerend goed overdragen via een notaris

Een van de belangrijkste diensten van de notaris is de overdracht van eigendomstitels. Naast een notaris is er ook vaak een vastgoedadvocaat bij betrokken als u een huis koopt in Spanje.

Titels zijn officiële documenten die het eigendom van het onroerend goed bevestigen. De eigendomsbewijzen zijn geregistreerd in het Spaanse kadaster, en het vermeldt de eigenaar van het onroerend goed. Wanneer u een huis koopt van een particulier, zal deze de eigendomsakte overhandigen als bewijs van eigendom.

U draagt de eigendomsakte over via de notaris wanneer u een woning verkoopt of koopt. De koper en verkoper (of hun vertegenwoordigers) moeten naar een notaris gaan, en de notaris zal hen een contract of akte geven die zij beiden ondertekenen. Het document wordt vervolgens door de wettelijke getuige notarieel bekrachtigd en formeel voltooid nadat een zegelrecht is betaald.

De transactie moet ook in het Spaanse kadaster worden geregistreerd om volledig te zijn. De notaris zal het kadaster op de hoogte brengen van de verkoop en de eigendomsoverdracht van de ene naar de andere.

Overdracht van eigendomsbewijzen via een Spaanse notaris

Een naamloze vennootschap in Spanje oprichten via een notaris

Bij de oprichting van een naamloze vennootschap in Spanje moeten alle aandeelhouders en vennoten naar de notaris gaan en bepaalde documenten ondertekenen waarin hun percentage van de aandelen, verantwoordelijkheden, enz. worden vermeld. Met andere woorden, het zal de relatie tussen alle betrokken partijen vastleggen.

Nadat deze documenten zijn ondertekend en bijgewoond, moeten zij worden geregistreerd bij het handelsregister (Registro de Comercio). Hierdoor wordt de naamloze vennootschap officieel. De notaris kan u ook helpen bij het opheffen van een naamloze vennootschap als dat nodig is.

Het is belangrijk om een advocaat aan uw zijde te hebben om alles correct te doen. De notaris zal u alleen helpen met de ondertekening. Wij hebben een bedrijfsregistratiedienst in Spanje, evenals een uitgebreide gids over een bedrijf starten.

Huwelijkse staat wijzigen via de notaris

Een andere belangrijke dienst van de notaris is het wijzigen van de burgerlijke staat. Dit wordt gedaan wanneer iemand wil trouwen of scheiden.

De wijziging van de burgerlijke staat heeft gevolgen voor hun rechten en plichten voor de wet, dus dit moet correct gebeuren. Als het echtpaar bijvoorbeeld samen kinderen heeft, zal deze akte bepalen welke partner de voogdij krijgt.

Om ervoor te zorgen dat er geen misbruik van u wordt gemaakt, is het belangrijk dat dit proces wordt uitgevoerd door een ervaren notaris die gespecialiseerd is in familierecht. Het is ook aan te raden een advocaat in te schakelen.

Deze dienst kan op dezelfde manier worden uitgevoerd als een verkoop van een woning. Het echtpaar gaat met hun documenten naar de notaris en ondertekent een document waarvan zij beiden getuige zijn. Wanneer dit is gebeurd, geeft de notaris hen een officieel afschrift van wat zij hebben verklaard en stuurt alle documentatie rechtstreeks naar de plaatselijke burgerlijke stand voor hen om de definitieve procedures uit te voeren.

Een naamloze vennootschap oprichten via een notaris

Hoe werken advocaten en notarissen samen in het Spaanse recht

Advocaten en notarissen werken samen om fraude te voorkomen en mensen te beschermen. Advocaten hebben de nodige opleiding om frauduleuze documenten te identificeren, documenten op te stellen en cliënten te helpen met de vereiste documenten.

De notaris gebruikt handtekeningen en stempels om particuliere overeenkomsten te legaliseren en in het publieke domein te brengen. Daarnaast zijn notarissen in staat om documenten te controleren om te zien of ze waar of vals zijn.

Advocaten worden vaak gecontacteerd wanneer een persoon of een bedrijf juridische stappen wil ondernemen. Zij zullen contact opnemen met een advocaat van wie zij weten dat die deskundig is in dat soort transacties. De advocaat zal dan contact opnemen met de notaris om de rechtshandeling te voltooien.

Spaanse wet en de Spaanse notaris

Aanleveren van notariële kopieën van documenten

Andere diensten die een notaris verleent zijn het verkrijgen van notariële kopieën van originele documenten (gewaarmerkt met een officieel stempel) en het bijwonen van volmachten.

Een afschrift kan heel nuttig zijn als u financiële zaken in een ander land moet regelen, en ook als u uw handtekening op een bedrijfsdocument moet laten certificeren.

Procedures voor het opstellen van documenten

Voor sommige rechtshandelingen in het Spaanse rechtssysteem is het nodig juridische documenten op te stellen. Het opstellen van een document (Redactar un Documento in het Spaans) is het samenvoegen van alle relevante elementen om tot een tekst te komen. In Spanje zijn er geen openbare notarissen die documenten opstellen. Deze dienst wordt gewoonlijk aangeboden door gespecialiseerde advocatenkantoren.

Juridische procedures

Veel gestelde vragen

Kan een notaris in het buitenland worden gebruikt voor Spaanse documenten?

Spanje is aangesloten bij het Verdrag van Den Haag van 5 oktober 1961, wat betekent dat bepaalde documenten, zoals die met betrekking tot het burgerlijk recht, door de autoriteiten in het buitenland kunnen worden gewaarmerkt en door de rechtbanken in Spanje kunnen worden erkend zonder dat u voor een ambtenaar hoeft te verschijnen die over beide beschikt.

Hoeveel bedragen de notariskosten in Spanje?

De notariskosten in Spanje worden door de staat vastgesteld en notarissen kunnen niet meer of minder in rekening brengen voor een dienst. De notariskosten zijn afhankelijk van vele factoren, waaronder de tijd van het jaar, de locatie en het soort dienst.

Wanneer betaal ik de notariskosten?

U betaalt de notariskosten voor uw bezoek aan het notariskantoor. U krijgt een factuur van het advocatenkantoor. Als u via een advocaat werkt, kan de advocaat u ook de rekening sturen.

Is er een vergoeding als het notariële document wordt afgewezen?

Het notariskantoor rekent een vergoeding aan, ook als er niets door de advocaat is opgesteld en er geen handtekeningen zijn gezet. Indien er na de notariële akte nog juridische werkzaamheden moeten worden verricht, worden de honoraria opnieuw aangerekend.

Overheid in Spanje

Moet ik Spaans spreken als ik een notariskantoor bezoek?

Hoewel de overgrote meerderheid van de notarissen Spaans is, zijn er ook veel tweetalige notarissen. Toch is het aan te raden om een advocaat of tolk aan uw zijde te hebben. De vertaler kan u namelijk alle voorwaarden en bepalingen in elk document uitleggen, zodat u volledig begrijpt wat u ondertekent.

Is er nog iets dat ik moet weten over de procedure voor een notarisbenoeming?

Een notariële procedure is een zeer formeel proces. Er zijn vaak juridische gevolgen verbonden aan documenten die voor de notaris worden ondertekend, dus het proces moet correct worden uitgevoerd. De notariskosten zijn hoog, dus het is belangrijk dat de afspraak de moeite waard is.

De notaris certificeert alleen de handtekening op het document, en daar houdt zijn verantwoordelijkheid op. Het is dan aan de ondertekenaar om ervoor te zorgen dat wat hij in het document heeft vermeld, geldig is. Dus als u twijfelt of u de eigenaar bent van het onroerend goed, of u de aflossingen van de lening hebt terugbetaald of dat u een document moet ondertekenen ten overstaan van een ambtenaar, is het raadzaam uw advocaat te raadplegen.

Waar vindt u een notariskantoor?

U vindt notariskantoren in alle grote steden. Het beste wat u kunt doen is contact opnemen met uw advocaat, die u een notariskantoor kan aanbevelen, en zij zullen u helpen de dichtstbijzijnde notaris te vinden. Advocaten werken vaak nauw samen met notarissen. U kunt ook een lijst van notarissen en hun kantoren online vinden (in het Spaans) en zelf contact met hen opnemen.

Wat is een Haags Apostille Stempel?

De term “Apostille” verwijst naar de authenticatie van een document voor gebruik in een ander land, en het Stempel is de manier om aan te tonen dat de overheid het document heeft geauthenticeerd.

De Haagse Conferentie geeft een apostille af om te bevestigen dat een notariële zegel of handtekening op een document geldig is. Het garandeert dat de notaris binnen zijn bevoegdheid en met de nodige zorgvuldigheid heeft gehandeld. Wanneer een document of contract een apostillestempel heeft, heeft het de rechtskracht van elk officieel document dat in Spanje wordt afgegeven. Op deze manier kunt u documenten laten verifiëren in andere Europese landen en andere landen in de wereld die zijn toegetreden tot het Apostilleverdrag van Den Haag.

Documenten die het Apostillestempel kunnen dragen zijn privé- en handelscontracten, volmachten, nationaliteitsbewijzen, geboorte- en huwelijksakten, financiële documenten, eigendomsakten elk ander document dat notarieel is vastgelegd.

Een Apostille legaliseert een buitenlandse overheidsinstantie en geeft hen authenticiteit. U kunt landen vinden die een Spaanse notaris in het buitenland op De Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht.

Hoe lang duurt een afspraak bij de notaris?

Bij binnenkomst in het notariskantoor wordt u gevraagd een logboek te tekenen. Vervolgens dient u zich te legitimeren en een bewijs van eventuele duen te overleggen met het notariskantoor. In de meeste gevallen moet u de persoon kennen die u heeft doorverwezen. Of op zijn minst zijn doorverwezen door iemand die bekend is bij de notaris. Dit maakt deel uit van hun due diligence om ervoor te zorgen dat de “quien recibe” (de persoon die de notaris erkent) werkelijk is wie hij beweert te zijn.

Spaanse Notaris Afspraak

Wat gebeurt er met documenten die u bij de notaris hebt ondertekend?

Een civiele of strafrechter kan documenten gebruiken die door een notaris zijn ondertekend, en ze kunnen worden gebruikt als bewijs in alle officiële procedures van alle overheidsorganisaties. Documenten die bij de notaris zijn ondertekend, worden openbare documenten die voor iedereen toegankelijk zijn.

Wanneer u klaar bent met het ondertekenen van een document bij een Spaanse notaris, stuurt de notaris het document naar het registratiekantoor. U kunt een kopie krijgen bij de notaris wanneer u tekent of door naar het registratiekantoor te gaan. Het is een goed idee om een kopie te krijgen om de ondertekening te bewijzen voor het geval er iets misgaat met het officiële document (en ja, dat gebeurt soms).

Aangezien een notaris alleen als tussenpersoon tussen beide partijen fungeert, zal hij niet betrokken zijn bij toekomstige meningsverschillen of verkeerd ondertekende contracten. Daarom, om u te beschermen tegen een rechtszaak of verkeerde handelingen, is het aan te raden een advocaat in te schakelen.

De notaris in Spanje

Als u naar Spanje verhuist of onlangs bent verhuisd, moet u begrijpen wat een Spaanse notaris doet. U kunt ze gebruiken om een bedrijf op te richten, de burgerlijke stand te wijzigen en een woning te kopen of te verkopen.

Als er één ding is dat we willen benadrukken over het werk van deze professionals, dan is het wel het volgende. Voor veel juridische procedures zijn notarissen nodig, het is erg formeel, en u heeft vaak de hulp van een deskundige nodig om hiermee om te gaan. Wij hopen dat ons artikel heeft bijgedragen tot een verduidelijking van de vragen die u misschien had over notarissen.

Als u een advocaat nodig heeft om u te begeleiden, zijn wij u graag van dienst. Wij hebben ruime ervaring met juridische zaken in Spanje, en ons team helpt u graag bij uw onderneming in Spanje.

Als u niet naar Spanje wilt komen, en u wilt een document laten legaliseren door een notaris in Spanje. Dan kunt u dat in uw eigen land doen als Spanje de notaris in uw eigen land erkent. In dit artikel vindt u informatie over hoe dit in zijn werk gaat via het Apostillestempel.

Wanneer heeft u een Apostille Stempel nodig?

Mensen gebruiken het Apostillestempel als ze willen werken, pensioen, erven, zaken willen doen en andere dingen willen doen in een ander land. Ze hebben wettelijke documenten nodig om onder meer hun identiteit, nationaliteit, burgerlijke staat en medische toestand te bewijzen. Het buitenland zal de documenten erkennen en accepteren in de officiële vertaling en voorzien van een Apostillestempel.

Legaliseer Spaanse documenten voor uw thuisland

Wanneer u juridische documenten in Spanje heeft ontvangen, en u wilt dat deze in een ander land worden erkend. Dan kunt u ze vertalen en laten apostilleren. Zo moet bijvoorbeeld een Spaans diploma voor een Master worden vertaald en vervolgens in uw eigen land worden gelegaliseerd.

In Spanje worden stempels soms gratis verstrekt wanneer de documenten afkomstig zijn van een overheidsinstantie. Stempels van een notaris voor notariële en particuliere documenten brengen kosten met zich mee, die afhankelijk zijn van het aantal documenten en de notaris.

Als uw land het Spaans niet als officiële taal erkent, hebt u een beëdigde vertaling nodig.

Legaliseer documenten uit uw land van herkomst in Spanje

Wanneer u naar Spanje komt, en u moet uw documenten uit uw land van herkomst overleggen. Dan kunt u dit doen bij een notaris in uw thuisland, of het krijgen van een van de openbare instanties. Spanje zal deze instantie moeten erkennen, en u zult de documenten moeten overleggen. Indien de documenten niet in een officiële Spaanse taal zijn gesteld, moeten zij door een beëdigd vertaler in het Spaans worden vertaald en vervolgens worden geapostilleerd. Hierna zal Spanje uw documenten uit uw eigen land erkennen.

Lidstaat

Wat is het Apostillecertificaat?

Het is een internationale certificering die de echtheid van openbare documenten verifieert en documenten die door een autoriteit zijn afgegeven als officieel en echt aanmerkt. Het Apostillestempel maakt een nationaal document officieel erkend door een vreemd land. Dit is nuttig omdat de buitenlandse regering het document niet zelf hoeft te verifiëren. In het geval van Spaanse documenten bijvoorbeeld, brengt het buitenlandse documenten in het buitenland in het publieke domein van Spanje.

Legaliseer buitenlandse documenten voor Spanje in uw eigen land

Het Apostillestempel geeft een officieel bewijs van de echtheid van uw Spaanse document. U kunt het stempel in de meeste landen krijgen, ook in de meeste Europese landen. Documenten die door de Spaanse overheid zijn afgegeven en in het buitenland worden gebruikt, moeten aan bepaalde eisen voldoen voordat ze worden gewaarmerkt.

De effecten van een geapostilleerd document

Er zijn vele effecten die een Apostille op een document heeft

 • Het zegel verifieert slechts de herkomst van het document: het bevestigt de geldigheid en de hoedanigheid van de persoon of entiteit die het openbare document heeft ondertekend of bezegeld.
 • De entiteit die de Apostille afgeeft, bepaalt het gewicht van het openbare document.
 • Inhoud die niet is bijgevoegd, wordt niet gewaarmerkt door een Apostille.
 • Apostilles zijn geen licenties en geven geen extra autoriteit aan de inhoud van onderliggende documenten.
 • Authenticatie in een land waar het is afgegeven, is niet toegestaan.
 • Publieke documenten die voorzien zijn van Apostilles zijn alleen geldig voor buiten het eigen land.

Apostille Spanje

De geschiedenis van het Haags apostilleverdrag

Het Apostille Stempel (of Haags Certificaat) is een stempel op de documenten en certificaten die officiële buitenlandse documenten certificeert. Een Notaris / Juridisch Ambtenaar heeft de echtheid ervan gecontroleerd en is geregistreerd om dit internationale systeem te gebruiken.

Deze Apostille is geldig in alle landen die deel uitmaken van het Verdrag van Den Haag van 1961, en verscheidene andere landen hebben dit Verdrag geratificeerd. De Apostille legaliseert de Postzegel volgens de eisen van het Haags Verdrag. Het Verdrag van Den Haag verenigt alle lidstaten die openbare documenten erkennen die met dit zegel zijn gewaarmerkt.

Spaanse advocaat

Welke documenten kunnen het Apostillestempel dragen

Het hangt af van het soort document en de eisen die de Spaanse overheid stelt of een buitenlands document geapostilleerd moet worden.

Documenten die geldig kunnen worden gewaarmerkt door middel van het apostilleproces

In het algemeen zijn documenten en situaties waarvoor het stempel van het Haags Apostilleverdrag nodig kan zijn

 • Bedrijfsoprichting (Oprichtingsakte, Akte van oprichting, Statuten, Formulier van Companies House, Bewijs van goede reputatie, etc.)
 • Avolmacht (Poder notarial)
 • Verklaring van echtscheiding (Certificado de Divorcio)
 • Geboorteakte (Certificado de Nacimiento)
 • Huwelijksakte (Certificado de Matrimonio)
 • Medische documenten (Documentos Medicos)
 • Overlijdensakte (Certificado de Defunción)
 • Verklaring van geen beletsel (Certificado de Idoneidad)
 • strafregister (Informe del Registro Central de Penados y Rebeldes of Certificado de No Antecedentes Penales in Spanje)
 • Patenten
 • Notariële handtekeningenverklaringen
 • Onderwijsstukken
 • Licenties en certificaten afgegeven door overheidsinstanties

Documenten die niet geldig kunnen worden gewaarmerkt door middel van het apostilleproces

In het algemeen zijn documenten die niet het stempel van het Haags Apostilleverdrag kunnen dragen:

 • Documenten afgegeven door diplomatieke of consulaire ambtenaren waaruit een ongehuwde status blijkt. Bijvoorbeeld een bewijs van ongehuwd zijn van een buitenlandse ambassade in Spanje.
 • Documenten voor handelstransacties of douaneaangiften. Bijvoorbeeld een certificaat van oorsprong voor in de Verenigde Staten geproduceerde goederen.

Taaldiensten voor geldigheid

Eisen voor uw document

Aan een geapostilleerd document worden specifieke eisen gesteld. Hieronder vindt u de belangrijkste voorwaarden:

Oorspronkelijk document

Het document dat u indient moet origineel en authentiek zijn. Dit betekent dat kopieën niet zijn toegestaan. Alleen openbare documenten die op geen enkele manier zijn gewijzigd zijn toegestaan.

Alle referenties en appendices

Stel dat het werkstuk referenties, appendices of andere aantekeningen bevat. Dan moet u die bij de documenten voegen.

Het document vertalen

Wanneer u een document wilt legaliseren voor de Spaanse overheid, en het document is niet in een officiële Spaanse taal. U zult het document ook moeten laten vertalen door een beëdigd vertaler. Indien de vertaler geen beëdigd vertaler is, is Apostillisatie van de vertaling noodzakelijk.

Aanlevering van documenten

Bereid u voor op de overhandiging van het originele document, zodat het enige tijd kan worden verwerkt. Hierbij moet u er rekening mee houden dat u de controle over de papieren verliest.

Handtekeningen voor Apostillestempel Spanje

Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen over het apostilleren van documenten voor Spanje.

Wat moet ik doen als een land geen deel uitmaakt van het Haags Verdrag?

U heeft een apart legalisatieproces nodig als het land waar u vandaan komt geen deel uitmaakt van het Haags Verdrag. In dat geval moet u het Spaanse consulaat van uw land raadplegen voor meer informatie. Soms zal een Apostillestempel worden erkend, maar er zijn andere processen nodig om de documenten volledig te legaliseren.

De relatie van het land met Spanje bepaalt welke regels nodig zijn om de documenten te legaliseren. Soms is een andere organisatie dan die welke Apostilles uitreikt, met dit proces belast.

Bestaat er een certificering met Goudzegel in Spanje?

Nee, in plaats van het Goudzegel wordt in Spanje het Apostillestempel gebruikt.

Welke documenten vereisen Apostille-authenticatie?

In Spanje moeten alle openbare documenten die door een notaris of een staatsambtenaar zijn afgegeven, met een Apostillestempel worden gelegaliseerd om buiten de Europese Unie te kunnen worden gebruikt. De meest voorkomende voorbeelden van deze documenten zijn geboorteakten, huwelijksakten, overlijdensakten en volmachtdocumenten.

Wat is het verschil tussen legalisatie en apostille?

Het Apostillestempel vervangt het proces van “legalisatie” door Spaanse consulaten. Met andere woorden, de legalisatie had tot doel te certificeren dat uw openbaar document is uitgegeven volgens de wetten van Spanje. De legalisatie gebeurt nu via een internationale procedure.

Hoeveel kost een Apostille in Spanje?

Het aantal documenten en de instelling die de Apostille zal afhandelen, zijn bepalend voor de kosten.

Wat zijn de voordelen van het Apostillestempel?

De voordelen zijn dat u het Apostillestempel kunt gebruiken in elke staat die het Verdrag van Den Haag heeft ondertekend, zonder het document opnieuw te laten legaliseren door een lokale notaris in Spanje.

Wie kan mijn documenten legaliseren of apostilleren?

In het algemeen kan een openbare notaris in het buitenland of in een lidstaat van het Verdrag van Den Haag uw document legaliseren of apostilleren.

Wat is een notaris?

Een notaris is een ambtenaar met speciale bevoegdheden om te verklaren dat bepaalde documenten authentiek zijn. In het geval van apostillering van documenten controleert hij of de handtekening van de ondertekenaar op de documenten echt is en plaatst hij zijn zegel.

Wat is een beëdigde vertaling?

Een officiële vertaler maakt beëdigde vertalingen. Hij vertaalt juridische documenten correct. Een beëdigd vertaler moet in het bezit zijn van een vergunning en een belofte afleggen om op elk verzoek een correcte vertaling te leveren.

Heb ik nog iets nodig om aan te tonen dat de handtekening of het zegel op mijn openbaar document echt is?

Nee. Voor de ondertekening of verzegeling van een openbaar document is alleen vereist dat de desbetreffende bevoegde autoriteit een apostille afgeeft. Bovendien wordt daarmee aangetoond dat de handtekening of het zegel op het openbare document echt is en dat de persoon of de autoriteit die het document heeft ondertekend of verzegeld, daartoe in staat was.

Kan een land dat een apostille eist deze weigeren?

De overheid moet een apostille aanvaarden, volgens de eisen van het verdrag. Maar de overheid kan een document weigeren als de herkomst ervan onduidelijk is of als het niet aan de regels van het verdrag voldoet.

Wat is een openbaar document?

Een document dat is ondertekend of afgestempeld door een persoon die in Spanje een openbaar ambt bekleedt, is in Spanje een openbaar document. Dergelijke documenten zijn bijvoorbeeld volmachten, officiële getuigschriften, notariële kopieën van academische titels of diploma’s, enz.

Welke talen erkent Spanje?

Spanje aanvaardt geapostilleerde documenten in het Spaans, Baskisch, Galicisch en Catalaans. Dit zijn de officiële talen in Spanje. U hoeft het document niet te laten vertalen door een beëdigd vertaler, als het andere land waarmee u te maken heeft deze taal als officiële taal heeft

Welke landen zijn aangesloten bij het Apostilleverdrag?

De lijst van ondertekenende landen is lang en is hier.

Hoe lang duurt het om een document te apostilleren?

In theorie duurt het een paar dagen om een standaard Haagse Apostille af te geven. De Spaanse bureaucratie kan echter soms lang zijn. Daarnaast, als u documenten e-mailt. Het zal meer dan waarschijnlijk tot vier weken duren als gevolg van verificatieprocedures. Je moet langer wachten als je de documenten eerst in de officiële taal moet vertalen.

Apostille Spanje

Een woord van SpainDesk

Met een Spaans Apostillestempel kunt u uw documenten voor de Spaanse overheid legaliseren. Het is een officieel certificaat dat de handtekening en zegels van een notaris legaliseert. Op die manier wordt de erkenning van buitenlandse documenten in Spanje eenvoudiger.

Om documenten te apostilleren kunt u vaak gebruik maken van de notaris in uw eigen land. Wanneer het document niet in het Spaans is, zult u het document ook moeten vertalen via een officiële vertaler. Wanneer u documenten geapostilleerd moet hebben, kan SpainDesk u daarbij helpen. Onze advocaten in Spanje zullen bijvoorbeeld een vertrouwde notaris voor u uitzoeken, een officiële vertaling voor u regelen en de documenten doorsturen naar de Spaanse overheidsinstanties die ze nodig hebben.

Een volmacht in Spanje is een contract dat een derde partij de bevoegdheid geeft om namens u op te treden. Mensen gebruiken het meestal voor juridische en transactionele zaken. Het kan echter ook voor een hele reeks andere zaken worden gebruikt. In het Spaans is de volmacht ook bekend als Escritura de Poder,’ of ‘Poder Notarial’. Mensen die niet beschikbaar zijn om bepaalde zaken bij te wonen, geven de volmacht. Zij gebruiken het document om een bepaalde persoon aan te wijzen om hen te vertegenwoordigen. In deze gids leggen wij u alles uit wat u moet weten als u er gebruik van wilt maken.

Hoe werkt het?

Het verlenen van een volmacht is een relatief eenvoudig proces, maar wij geven u een overzicht van de belangrijkste zaken die u moet overwegen voordat u begint.

Types van Spaanse volmachten

Er zijn drie verschillende soorten volmachten, elk met een verschillend niveau van wettelijke machtiging die u aan een persoon kunt geven.

Algemeen

 • Zoals de naam al zegt, geeft deze volmacht uw vertegenwoordiger algemene bevoegdheden om namens u een groot aantal juridische taken uit te voeren.

Speciaal

 • Bij deze optie krijgt uw vertegenwoordiger de bevoegdheid om een specifieke taak voor u uit te voeren, zoals het oprichten van een bedrijf.

Preventief

 • Deze volmacht is voor diegenen die iemand willen aanwijzen om hun zaken en medische beslissingen te beheren in afwachting van hun verminderde fysieke of mentale capaciteit.

Soorten Spaanse Volmachten

Verplichten van de vertegenwoordiger

De vertegenwoordiger geeft de volmacht aan de persoon die hij aanwijst. Vaak is dit een advocaat, maar het kan ook een vertrouwd familielid, vriend of collega zijn. Deze persoon moet alle instructies van u, de schenker, strikt opvolgen en mag geen handelingen verrichten die buiten de volmacht vallen die aan hem of haar is verleend. Hij is ook verplicht rekenschap af te leggen aan de schenker en het geld te overhandigen dat hij namens hem heeft aanvaard. Indien de schenker schade lijdt door nalatigheid van de gevolmachtigde, zal de gevolmachtigde in kwestie de volledige verantwoordelijkheid op zich nemen.

Verplichtingen van de schenker

De schenker moet alle verplichtingen nakomen die de gevolmachtigde in zijn naam is aangegaan. Het doel van de schenker is de handelingen van hun vertegenwoordiger te controleren en te superviseren. De donor is de persoon die aansprakelijk zal worden gesteld voor eventuele financiële of juridische fouten die zijn gemaakt als gevolg van de handelingen van hun vertegenwoordiger.

Deze verplichtingen omvatten ook het voorschieten van geld aan de advocaat dat nodig is om de toegewezen taken uit te voeren. Kortom, de schenker is verantwoordelijk voor de handelingen van de advocaat die hij heeft opgedragen.

De procedure

Het verlenen van een volmacht is een eenvoudige zaak. Zodra u een persoon of advocaat hebt gevonden aan wie u deze bevoegdheden wilt toekennen, zijn er een paar eenvoudige stappen om de nodige documentatie te laten legaliseren.

 • Een advocaat stelt voor u een volmachtdocument op in het Engels en Spaans, waarin de bevoegdheden worden beschreven die aan de door u aangewezen vertegenwoordiger moeten worden verleend.
 • Als alle gegevens in het document zijn bevestigd, zal een afspraak worden gemaakt met een notaris in Spanje of elders om de identiteit van u en uw donor te verifiëren en getuige te zijn van de handtekeningen.
 • Voor degenen die een POA regelen terwijl ze buiten Spanje zijn, houd er rekening mee dat het document ook het Apostillestempel moet bevatten; dit is een officieel stempel dat de geldigheid van het document garandeert in zowel Spanje als het land waar de handtekening plaatsvond.

Spaanse volmacht

Het Spaanse volmachtdocument moet de volgende informatie bevatten:

 • Persoonlijke gegevens van zowel de donor als de gevolmachtigde
 • De plaats waar het document is ondertekend
 • De datum van ondertekening
 • De volledige naam van de openbare notaris
 • De stad van waaruit de notaris werkt
 • Het primaire doel van de volmacht en de exacte rechten die aan de derde worden verleend
 • De handtekeningen van zowel de schenker als de gevolmachtigde
 • Een stempel van de openbare notaris

Opzegging

Het is belangrijk op te merken dat volmachten geen vervaldatum hebben, tenzij de schenker dit direct heeft aangegeven. U kunt deze volmachten echter te allen tijde intrekken door het afgeven van een akte van herroeping van de volmacht die door een notaris is bekrachtigd.

Het mandaat wordt automatisch beëindigd wanneer de schenker of gevolmachtigde overlijdt of zijn geestelijke vermogens verliest.

Personen die een volmacht nodig hebben

Wanneer heeft u een volmacht Spanje nodig?

Als u buiten Spanje woont, bepaalde juridische gebeurtenissen niet kunt bijwonen of als u liever hebt dat een vertegenwoordiger zaken voor u afhandelt, dan is een volmacht in Spanje een ideale keuze. Niet te vergeten, het navigeren door een buitenlands rechtssysteem in een andere taal kan een complexe en uitdagende taak zijn om alleen te doen. Het verlenen van een volmacht aan een vertegenwoordiger stelt hen in staat om een reeks van juridische taken te voltooien in uw naam, met inbegrip van:

Kopen en verkopen van onroerend goed

Het kopen van onroerend goed is een van de meest voorkomende redenen voor het aanvragen van een volmacht. Het is normaal om een Spaanse onroerend goed advocaat in te schakelen wanneer u een onroerend goed transactie doet. Als u op zoek bent om een huis te kopen in Spanje, dan is het mogelijk dat uw advocaat en notaris zal onderhandelen over het contract namens u. Dit heeft als voordeel dat u niet naar Spanje hoeft te reizen en het proces online kunt regelen, het proces soepel verloopt en u er zeker van kunt zijn dat alle documenten in orde zijn. Vervolgens kan het kopen van een Spaans onroerend goed behoorlijk tijdrovend en ingewikkeld zijn, en alles wordt gedaan in het Spaans. Het hebben van de juiste volmacht om dit aspect te beheren betekent dat u zich geen zorgen hoeft te maken over zaken als notariële bekrachtiging of registratie – ze zullen allemaal worden verzorgd door uw advocaat die namens u handelt.

Verkoop van onroerend goed – als u eigenaar bent van onroerend goed in Spanje, maar momenteel buiten het land verblijft, overweeg dan om een volmacht te verlenen zodat een advocaat namens u kan optreden bij de verkoop van het onroerend goed. De voordelen hiervan zijn dat een taalbarrière de verkoop van uw eigendom niet zal ophouden, en dat u niet naar Spanje hoeft terug te reizen.

Een bedrijf oprichten

Een bedrijf oprichten in Spanje is ook een populaire reden om een POA in Spanje te krijgen. Stel dat u een bedrijf of een vereniging wilt beginnen. In dat geval worden de vereiste notariële akten en de registratie meestal door een advocaat voor u geregeld, zodat u zich kunt richten op het opstarten van de onderneming. Daarnaast kan het laten begeleiden van het proces door een advocaat u tijd, geld en moeite besparen.

Omgaan met eventuele erfeniskwesties

Een andere reden om te overwegen om een POA in Spanje te krijgen is het omgaan met erfenis zaken in Spanje. Als u onroerend goed erft van een van uw Spaanse familieleden, is het meestal veiliger als een advocatenkantoor het voor u regelt, zodat u niet hoeft te reizen en u geen zorgen hoeft te maken over eventuele juridische zaken.

Het verkrijgen van uw NIE-nummer (Spaans identificatienummer voor buitenlanders)

Advocaten kunnen u helpen het verkrijgen van het NIE (Spaans buitenlands identificatienummer) dat u nodig hebt voor veel dingen in Spanje. Dit proces is over het algemeen relatief eenvoudig. Het kan echter ingewikkelder worden gemaakt door de bureaucratie van overheidsdiensten. Sommige overheidsdiensten eisen bijvoorbeeld dat bepaalde formulieren persoonlijk worden ingevuld en ondertekend – wat betekent dat u naar huis moet reizen als dergelijke documenten vereist zijn. Als een advocaat alles voor u afhandelt, hoeft u zich nergens zorgen over te maken.

Handelen van belastingen en betalingen

Advocaten kunnen u helpen met de dagelijkse afhandeling van belastingen en betalingen in Spanje. Dit betekent dat uw advocaat ervoor zal zorgen dat alle rekeningen op tijd worden betaald om kosten voor te late betaling of andere boetes te voorkomen – en ervoor te zorgen dat de juiste aangiften worden gedaan. Dit kan het overwegen waard zijn als u buiten Spanje woont en het moeilijk vindt om het papierwerk te regelen.

Bankrekeningen en automatische incasso’s beheren

Een ander voordeel van de volmacht is dat uw vertegenwoordiger uw bankrekening voor u kan openen en beheren. Als u in het buitenland woont, kan het moeilijk zijn om bij te houden hoeveel geld er op een Spaanse bankrekening staat – wat kan leiden tot onjuiste kosten of andere gevolgen. Deze specifieke POA betekent dat zij uw Spaanse bankrekeningen kunnen beheren en ervoor kunnen zorgen dat al het geld wordt overgemaakt naar een rekening waar u gemakkelijk bij kunt.

Het verkrijgen van een Spaanse residentie

Als u buiten Spanje woont en een Spaans visum wilt krijgen (bijvoorbeeld het Gouden visum) dan is de POA de manier om te gaan. Hiermee kan een advocaat in Spanje al het papierwerk voor u afhandelen – inclusief de registratie bij het plaatselijke politiebureau en alle documentatie van het plaatselijke gemeentehuis.

Het voeren van juridische zaken (civiele of strafrechtelijke geschillen)

Vergeet niet dat de advocaat gedurende de verschillende procedures uw instructies exact moet opvolgen en beperkt kan worden tot een selectie van bevoegdheden. U hebt nog steeds de volledige controle over uw bedrijf, en uw gevolmachtigde handelt enkel in uw naam.

Zoals u kunt lezen, kunnen volmachten betrekking hebben op een groot aantal verschillende gebieden. Iemand laten optreden als uw vertegenwoordiger in Spanje kan u veel tijd, geld en moeite besparen – en ervoor zorgen dat alles van begin tot eind vlekkeloos verloopt.

Bruikscontracten

Wanneer u een nutscontract op uw naam wilt openen, maar zelf niet aanwezig kunt zijn. Met een POA kan een persoon dit voor u doen en ervoor zorgen dat alle nodige documenten correct worden ingediend. Dit kan u besparen dat u terug moet reizen of zich zorgen moet maken over het verkeerd invullen van formulieren. In veel gevallen is het zelfs mogelijk voor de Spaanse advocaat

Omstandigheden om een POA te krijgen

Wat zijn de voordelen van een volmacht?

Een goed uitgevoerde volmacht is een waardevol document dat u kan helpen uw rechten en uw vermogen in Spanje te beschermen, als particulier of als ondernemer. Het kan u ook helpen dure juridische kosten en tijdverlies te voorkomen door te proberen zaken zelf af te handelen.

In plaats daarvan bent u in staat om verantwoordelijkheden te delegeren met een professionele advocaat in Spanje die zal worden erkend als geldig en juridisch bindend onder de Spaanse wetgeving – waardoor uw gekozen vertegenwoordiger volledige controle over alle taken of acties die zij nodig achten.

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het gebruik van een volmacht in Spanje. Vooral voor degenen met een drukke agenda of degenen die momenteel woonachtig zijn buiten het land, een volmacht geeft u de flexibiliteit om juridische zaken en transacties uit te voeren zonder opoffering van te veel van uw tijd of geld reizen. Enkele van de belangrijkste voordelen van het ondertekenen van volmacht aan een vertrouwde wettelijke vertegenwoordiger omvatten:

 • Veiligheid: Met een reeks van wettelijke voorschriften en hoge niveaus van verantwoording, het uitgeven van een volmacht zorgt ervoor dat uw vermogen zal worden beschermd, en elke zaak zal worden beheerd volgens uw exacte instructies.
 • Snelheid: Door het ondertekenen van volmachten aan een advocaat, is uw fysieke aanwezigheid niet langer vereist voor alle relevante juridische zaken. Als u in een ander land woont of niet in staat bent om bepaalde vergaderingen of gebeurtenissen bij te wonen, zal dit mandaat helpen bij het versnellen van diverse procedures.
 • Nauwkeurigheid: Het verlenen van volmacht aan een gekwalificeerde advocaat zal u gemoedsrust geven wetende dat met jaren ervaring, zij in staat zullen zijn om uw transactie met vertrouwen en een hoge mate van nauwkeurigheid uit te voeren.
 • Gemak: Een volmacht zal helpen vrij te maken van uw agenda en de noodzaak voor u om te gaan door de moties van langdurige juridische processen op uw eigen tijd te elimineren.

Aan de slag

Ons vertrouwde team van tweetalige advocaten heeft uitgebreide ervaring met het beheren van volmachtmandaten voor uiteenlopende situaties. Als u op zoek bent om kostbare tijd te besparen door het verlenen van een volmacht aan een wettelijke vertegenwoordiger, contacteer ons vandaag nog voor professioneel advies en om meer te weten te komen over de service die wij bieden.

Autoriteit met de POA

Veel gestelde vragen

Hoe lang duurt een volmacht in Spanje??

De volmacht kan één jaar, twee jaar of doorlopend geldig zijn. Wij bieden Spaanse volmachten aan op jaarbasis, wat betekent dat u uw documentatie elke twaalf maanden moet vernieuwen. Onze advocaten zullen de geldigheidsduur controleren en de cliënt informeren over eventuele vereiste acties.

Waar kunt u de Spaanse volmacht te krijgen?

U kunt de Spaanse volmacht bij elk advocatenkantoor in Spanje krijgen. U kunt het dan ondertekenen voor een notaris in Spanje, of bij een notaris in uw eigen land. Wanneer u het in uw eigen land ondertekent, is een Apostillecertificaat van het Verdrag van Den Haag vereist. Dit certificaat wordt afgegeven door het Foreign and Commonwealth Office in uw land.

Wat zijn de kosten?

Een volmacht kost 60€ plus BTW (21%), waardoor de totale kosten 81€ bedragen. Als u een advocaat een volmacht wilt geven, is deze vergoeding vaak inbegrepen in de totale prijs van de gevraagde diensten. Deze diensten kunnen betrekking hebben op onroerend goed, het openen van een bedrijf, estate planning, fiscaal recht en andere juridische zaken.

Wat is een POA?

POA staat voor volmacht. Het is een juridisch document dat iemand die u vertrouwt in staat stelt namens u op te treden. Deze persoon kan uw eigendommen, zaken of andere zaken in Spanje beheren – zonder dat u hier ooit zelf naartoe hoeft te gaan.

Hoe lang duurt het om een Spaanse volmacht te krijgen?

Het duurt een tot twee weken (weekenden niet meegerekend) vanaf het moment dat u uw wettelijke papieren in Spanje ondertekent en ons een kopie bezorgt, totdat wij de definitieve documenten per post of e-mail versturen.

Wat houdt een volmacht in?

De volmacht die wij aanbieden is geldig voor elke juridische aangelegenheid en zal een volledige ‘akte’ bevatten met uw naam, adres, datum, en details over wat u wilt dat wij beheren. Mocht iemand ons kantoor om meer informatie of bewijs vragen met betrekking tot uw Volmacht, dan zijn wij wettelijk verplicht om hen de gevraagde informatie te geven.

Is een Engelse volmacht of een volmacht uit een ander land geldig in Spanje?

Nee.
Nee. Een volmacht moet in Spanje worden opgesteld en uitgevoerd. Wij bieden echter een Spaanse vertaaldienst voor bestaande volmachten uit andere landen. De originelen moeten echter in Spanje voor notarissen zijn opgesteld voordat een Spaanse overheidsinstantie ze accepteert.

Wanneer ik de Spaanse volmacht krijg, moet ik dan in Spanje zijn?

Niet noodzakelijk. Als een cliënt niet in staat of bereid is om naar Spanje te komen, kunnen zij ons de documenten per post sturen, en wij zullen ze wettig maken. Wij kunnen de Spaanse volmacht ook afgeven als uw vertegenwoordiger via ons kantoor gaat. In dit geval zal ons kantoor contact opnemen met de notaris, en zullen wij de documenten legaliseren.

Hoe lang duurt het om een volmacht te krijgen?

Het duurt een week vanaf het moment dat u uw papieren ondertekent bij het Spaanse consulaat of de Spaanse ambassade totdat wij alle definitieve documenten per post per e-mail versturen. We hebben ongeveer twee weken nodig voor de verwerking omdat we alle documenten met een vertaling moeten ontvangen.

Kan ik de volmacht per e-mail krijgen?

Ja, u kunt ons uw handtekening en paspoortkopie per e-mail of fax toesturen en vervolgens de papieren ondertekenen ten overstaan van onze Spaanse notaris. Wij zullen alle definitieve documenten binnen een week na ontvangst terugsturen, maar de totale tijd om uw volmacht te verwerken zal ongeveer twee weken zijn.

Heeft u een advocaat in Spanje nodig om de volmacht te krijgen?

Nee. Maar als u tegelijkertijd met een advocaat wilt werken, kunnen zij u een extra dienst bewijzen door namens u op te treden. Op deze manier kunnen zij alle juridische zaken voor u in Spanje afhandelen. Ons kantoor kan u helpen bij de communicatie met uw cliënten en namens u officiële en rechtsgeldige documentatie verzorgen.

Kan ik familieleden de volmacht geven?

Ja, u kunt de Spaanse volmacht aan iedereen geven – familielid of niet.

Heb ik een volmacht nodig bij het kopen of verkopen van een woning in Spanje?

Het is heel gebruikelijk om een volmacht te gebruiken bij het kopen of verkopen van onroerend goed in Spanje als een buitenlander. Er zijn veel oplichting en illegale documenten die u veel geld kunnen kosten. Gewoonlijk zal een onroerend goed advocaat helpen met de juridische processen om uw eigendomsoverdracht veilig te doen zonder risico.

Kan ik de volmacht ondertekenen bij een notaris in een ander land?

Ja, u kunt de volmacht ondertekenen ten overstaan van een notaris uit uw land. U kunt het volmachtdocument bijvoorbeeld ondertekenen bij een notaris in het Verenigd Koninkrijk. Na ondertekening dient u ons het officiële notariële document toe te sturen. Dit document moet een Apostille van Den Haag bevatten om het legaal te maken in Spanje. Een Apostille van Den Haag is een legalisatie die bevestigt dat de notaris in uw land geldig is. U kunt dit verkrijgen bij het Foreign and Commonwealth Office in het Verenigd Koninkrijk.

Spaanse volmacht

Wij kunnen de volmacht aanbieden aan onze klanten in Spanje.

Als u buiten Spanje woont, bepaalde juridische gebeurtenissen niet kunt bijwonen, of als u liever hebt dat een vertegenwoordiger de zaken voor u afhandelt. Dan is een volmacht in Spanje een ideale keuze.

Het kan een uitdaging zijn om zelfstandig door een buitenlands rechtssysteem in een andere taal te navigeren. Een van onze advocaten zal u graag helpen met een volmacht.