Een testament maken in Spanje: Alles wat u moet weten

Making a Will in Spain

Als het gaat om estate planning, zijn er veel dingen om over na te denken. Maar een van de belangrijkste is het maken van uw laatste wilsbeschikking en testament. Dit document zorgt ervoor dat uw wensen na uw overlijden worden uitgevoerd. In Spanje zijn er specifieke successiewetten waarvan u op de hoogte moet zijn wanneer u uw testament maakt. Als u overweegt er een op te stellen in dit land, lees dan verder voor meer informatie.

Wat is een testament?

Om een beter begrip te krijgen van wat u moet doen bij het maken van een Spaans testament, is het belangrijk om eerst te begrijpen wat een testament is.

Een testament is een formeel document waarin u uw wensen met betrekking tot de verdeling van uw bezittingen na uw dood vermeldt. Vragen die beantwoord worden in het testament zijn:

Om geldig te zijn, moet een Spaans testament worden ondertekend door de erflater (de persoon die het Spaanse testament maakt) in aanwezigheid van twee getuigen.

Het testament wordt meestal veilig bewaard in het Testamentenregister (Registro General de Actos de Ultima Voluntad) en bij de notaris waar het werd ondertekend.

Wanneer u een testament nalaat in Spanje, wordt de persoon die uw eigendom erft de erfgenaam (heredero) genoemd. De erfgenamen moeten Spaanse successierechten betalen over hun nieuwe vermogen in Spanje.

Waarom een Spaans testament?

Het erfrecht in Spanje is gebaseerd op het principe van erfopvolging bij versterf. Dit betekent dat als u geen testament maakt, uw vermogen zal worden verdeeld volgens de specifieke regels die door de overheid zijn opgesteld. Het is dus belangrijk dat u deze regels begrijpt voordat u beslist of u al dan niet een testament maakt.

Het eerste wat u moet weten is dat er in Spanje een hiërarchie van erfgenamen bestaat. De naaste familieleden erven het eerst uw vermogen, en alleen als die er niet zijn, erven verder weg gelegen familieleden. Deze hiërarchie is als volgt: kinderen en kleinkinderen, ouders, echtgenoot/echtgenote, broers en zussen, nichten en neven, verder afgelegen familieleden en de staat. Zoals u zich kunt voorstellen, kunnen er verschillende redenen zijn waarom u een testament zou willen maken. Deze kunnen zijn:

 • U wilt ervoor zorgen dat uw bezittingen in een andere volgorde worden verdeeld dan bij erfopvolging
 • U wilt iets nalaten aan iemand die niet in de hiërarchie van erfgenamen staat, zoals een vriend of een goed doel
 • U wilt iemand onterven die anders volgens de regels van het intestaatrecht zou erven, zoals een kind uit een vorige erfenis

Krijg hulp van een professional bij uw erfenis in Spanje

De wet op de verplichte erfgenamen in Spanje

Bij het opstellen van een testament in Spanje is het belangrijk om het concept van de wet op de verplichte erfgenamen te begrijpen. Dit verwijst naar de echtgenoot en nakomeling die wettelijk recht hebben op een deel van de nalatenschap, ongeacht wat er in het testament staat.

Bijgevolg is het belangrijk om bij het opstellen van een testament rekening te houden met de mogelijke aanspraken van de verplichte erfgenamen. Anders bestaat het risico dat de in het testament uitgedrukte wensen niet worden uitgevoerd. Voorts zij erop gewezen dat de regels betreffende de verplichte erfgenamen van streek tot streek kunnen verschillen. Om die reden is het altijd raadzaam juridisch advies in te winnen bij het opstellen van een testament in Spanje.

In essentie bepaalt de wet van de verplichte erfgenamen dat de nalatenschap in drie gelijke delen wordt verdeeld.

 • Eerste deel: Een derde van de activa kan worden verdeeld op basis van de volledige wil van de erflater. Dat wil zeggen dat het kan worden geërfd door wie of organisatie dan ook in de vorm en het bedrag die de erflater heeft aangegeven.
 • Tweede deel: Dit deel van de nalatenschap wordt “verbetering” genoemd. Dit deel van het vermogen moet uitsluitend aan de erfgenamen worden toegekend. Het kan echter worden verdeeld volgens de wil van de erflater. Dit houdt in dat één persoon het volledige percentage kan erven.
 • Derde deel: Het laatste deel hoeft niet in het testament te worden vermeld, omdat het gelijkelijk wordt verdeeld onder de erfgenamen die ermee instemmen het te nemen.

De wet op de verplichte erfgenamen beschermt de personen die recht hebben op een deel van de nalatenschap, ongeacht wat er in het testament staat. Sommige autonome regio’s hebben echter andere regels (sommige geven meer vrijheden). Neem contact op met een erfrechtadvocaat om de regels in uw regio te begrijpen.

W testament en uw verblijfsstatus in Spanje

Wanneer u uw Spaanse testament maakt, moet u overwegen of u een ingezetene of een niet-ingezetene in Spanje bent. Inwoners worden over hun wereldwijde vermogen belast met de Spaanse successierechten, terwijl niet-ingezetenen alleen worden belast over hun vermogen in Spanje.

Als u inwoner bent van Spanje, moet uw testament in overeenstemming zijn met de Spaanse wetgeving, zelfs als uw bezittingen zich buiten Spanje bevinden.

Als u uit de EU komt. Onder bepaalde voorwaarden kunt u in uw testament vermelden dat u de successierechten van uw land van herkomst wilt toepassen. Praat met een erfrecht advocaat om te bepalen of dit de juiste optie voor u is.

Wat kan je in het testament zetten?

Het maken van een Spaans testament geeft u de mogelijkheid om uw laatste wensen kenbaar te maken. Er zijn verschillende opties als het gaat om wat u in uw testament kunt zetten. We hebben de meest voorkomende vragen hieronder beantwoord:

 • Wie krijgt uw vermogen?
 • In welke vorm krijgen zij ze?
 • Wanneer zullen zij ze ontvangen?
 • Hoe worden uw schulden en belastingen betaald?
 • Wie zal voor de kinderen zorgen en hun nalatenschap beheren?
 • Welke kinderen worden erkend?
 • Wat zijn de wensen voor de begrafenis en uitvaart?

U kunt ook iemand benoemen tot executeur (Albacea) van uw nalatenschap. Deze persoon zal ervoor zorgen dat uw laatste wensen worden uitgevoerd volgens de voorwaarden die in uw testament staan.

De soorten testamenten in Spanje

Wanneer u uw laatste wensen hebt vastgelegd, moet u het soort testament kiezen dat het beste bij uw behoeften past. In Spanje zijn er verschillende types, de drie meest voorkomende zijn:

Het open testament

Het open testament (testamento abierto) is het meest voorkomende type testament in Spanje. Het is ook het gemakkelijkst en het snelst te maken. U kunt dit type testament op elk moment maken zonder langs een notaris te gaan. Het enige wat u hoeft te doen is uw wensen op te schrijven, het document te ondertekenen ten overstaan van twee getuigen en ervoor te zorgen dat het wordt ingediend bij het Testamentenregister bij u in de buurt.

Het gesloten testament

Het gesloten testament (testamento cerrado) is iets ingewikkelder om te maken, omdat het moet worden geschreven door een erfrechtadvocaat. Het is een goede optie als u meer complexe wensen heeft of een groot landgoed. Het gesloten testament moet door de notaris worden ondertekend en in een juridisch bindend document worden omgezet. Als het door beide partijen is ondertekend, wordt het verzegeld en bewaard bij het Testamentenregister. Het testament wordt pas na uw overlijden geopend.

Het holografisch testament

Het holografisch testament (testamento ológrafo) is het minst voorkomende type testament in Spanje en is alleen praktisch in bepaalde situaties. Het wordt met de hand geschreven of mondeling meegedeeld. Er zijn vijf getuigen nodig, en die moeten bij overlijden door een rechter worden geverifieerd. Een notaris is niet vereist voor dit type testament. De nadelen van een holografisch testament kunnen zijn dat het langer duurt, en dat het proces ingewikkelder kan worden.

Typische valkuilen bij het maken van een testament in Spanje

Het is belangrijk om bewust te zijn van de mogelijke valkuilen bij het maken van uw testament in Spanje. Hieronder hebben we een aantal veel voorkomende fouten die mensen maken opgesomd:

 • Het ontbreken van een testament: Als u geen testament heeft, zal uw nalatenschap onderworpen zijn aan de wetten van intestacy. Dit betekent dat uw vermogen wordt verdeeld volgens de regels die door de Spaanse overheid zijn opgesteld. Dit is misschien niet wat u wilt en kan ertoe leiden dat uw dierbaren niet ontvangen wat u voor hen bedoelde.
 • U werkt uw testament niet bij: Als u uw testament niet bijwerkt, weerspiegelt het misschien niet uw huidige wensen. U kunt bijvoorbeeld zijn getrouwd, kinderen hebben gekregen of een nieuw huis hebben gekocht sinds u uw testament hebt gemaakt. Als u uw testament niet bijwerkt, zal er geen rekening worden gehouden met deze veranderingen.
 • Niet duidelijk genoeg: Het is belangrijk om zo specifiek mogelijk te zijn bij het maken van uw testament. Dit voorkomt verwarring of onduidelijkheid over wat u met uw vermogen wilt laten gebeuren.
 • Eigendommen nalaten aan iemand die geen spaargeld heeft: Als u eigendommen nalaat aan iemand die geen spaargeld heeft, kan het zijn dat diegene de successierechten niet kan betalen. Dit kan ertoe leiden dat zij het onroerend goed moeten verkopen om de belasting te betalen.
 • Het niet registreren van uw testament: U moet uw testament registreren bij het Testamentenregister om het geldig te laten zijn. Als u dit niet doet, kan uw testament niet in aanmerking worden genomen bij de verdeling van uw vermogen.
 • Er zijn te veel begunstigden: Als u te veel begunstigden hebt, kan dat uw testament ingewikkelder en moeilijker te beheren maken. Dit kan leiden tot vertragingen en geschillen na uw overlijden.
 • Het testament onwettig maken: U moet ervoor zorgen dat uw testament in overeenstemming is met de Spaanse successiewet. Als dat niet het geval is, kan het ongeldig worden verklaard.
 • Een goed doel opnemen dat geen Spaanse NIE heeft: Als u een goed doel opneemt in uw testament, moet u ervoor zorgen dat het een Spaans NIE-nummer heeft. Anders moeten ze een NIE nummer aanvragen, om de successierechten te betalen, en dat willen ze misschien niet doen.
 • Het niet bijhouden van uw testament met wijzigingen in de wet: De Spaanse successiewet verandert van tijd tot tijd. Als uw testament niet wordt aangepast aan deze wijzigingen, kan het ongeldig worden verklaard.
 • Het testament niet professioneel laten vertalen: Als uw testament in een andere taal dan het Spaans is opgesteld, moet het professioneel in het Spaans worden vertaald voordat het kan worden geregistreerd. Anders zal het niet als geldig worden beschouwd.

Wanneer is een Spaans testament geldig?

Een testament is alleen geldig wanneer de erflater overlijdt. Als de erflater van gedachten verandert over een van de details in het testament, kan hij gewoon een nieuw testament maken dat het oude vervangt. Om geldig te zijn bij een notaris:

 • U moet ten minste 18 jaar oud zijn
 • Het zelf maken als u dat wilt
 • geestelijk bekwaam zijn
 • Schriftelijk
 • In het Spaans geschreven
 • ondertekend bij een notaris in aanwezigheid van twee volwassenen

Daarnaast is het belangrijk op te merken dat in Spanje het testament niet mondeling kan worden opgemaakt. Het moet worden opgeschreven en ondertekend om geldig te zijn.

Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen over het maken van een testament in Spanje.

Moet ik mijn testament professioneel laten vertalen?

Als uw testament is geschreven in een andere taal dan het Spaans, moet het professioneel worden vertaald in het Spaans voordat het kan worden geregistreerd. Anders zal het niet als geldig worden beschouwd. De vertaling moet worden gemaakt door een beëdigd vertaler die is ingeschreven bij het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Kan ik mijn testament herroepen?

Ja, u kunt uw testament op elk gewenst moment herroepen. Om dit te doen, moet u gewoon een nieuw testament maken waarin staat dat het alle vorige testamenten herroept. Dit nieuwe testament moet dan worden ondertekend en geregistreerd op dezelfde manier als elk ander testament.

Kan ik wijzigingen aanbrengen in mijn testament zonder een nieuw te maken?

Ja, u kunt wijzigingen aanbrengen in uw testament zonder een nieuw testament te maken. Dit staat bekend als een codicil. Een codicil is een document dat delen van een bestaand testament aanvult, wijzigt of herroept. Het moet worden ondertekend en geregistreerd op dezelfde manier als elk ander testament.

Hoeveel kost het om een testament te maken in Spanje?

De kosten van het maken van een testament in Spanje varieert, afhankelijk van de complexiteit van het document en de advocaat die u gebruikt. U kunt er echter vanuit gaan dat u tussen de €200 en €1.000 betaalt. Als u een eenvoudig testament heeft, is het mogelijk een advocaat te vinden die een vast bedrag in rekening zal brengen. Echter, als uw Spaanse testament is complexer, moet u wellicht een uurtarief te betalen.

Kan ik online een testament maken in Spanje?

Hoewel het mogelijk is om een Spaans testament online te maken, zijn er bepaalde wettelijke eisen waaraan moet worden voldaan om het document geldig te laten zijn. Ten eerste moet het testament worden ondertekend door twee getuigen die ouder zijn dan 18 jaar. Daarnaast moet de erflater (de persoon die het testament maakt) het document ondertekenen ten overstaan van een notaris. Zodra aan deze vereisten is voldaan, kan het testament worden geregistreerd bij het registratiekantoor in Spanje. Hoewel een online testament een handige manier kan zijn om dit belangrijke document op te stellen, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat aan alle wettelijke vereisten is voldaan om ervoor te zorgen dat het document juridisch bindend is. Wij raden u aan om met onze nalatenschap advocaat in Spanje te spreken over het online maken van een testament.

Kunt u uw eigen testament schrijven in Spanje?

In Spanje kunt u absoluut uw eigen testament schrijven zonder de hulp van een advocaat of notaris. Er zijn echter bepaalde eisen waaraan moet worden voldaan, wil het document juridisch bindend zijn. Als aan de Spaanse successiewet is voldaan, dan is uw testament wettelijk bindend in Spanje. Natuurlijk raden wij u aan om voor het maken van een Spaans testament een Spaanse erfrecht advocaat te raadplegen om ervoor te zorgen dat uw Spaanse testament aan alle eisen voldoet en dat uw wensen op de juiste manier worden overgebracht.

Maak een Spaans testament met de hulp van onze erfrecht advocaat in Spanje

Het maken van een testament is een belangrijke beslissing en een die niet lichtvaardig moet worden genomen. Als u hulp nodig heeft bij het maken van een Spaans testament, kan ons team van ervaren erfrechtadvocaten in Spanje u helpen. Wij zullen met u samenwerken om uw wensen te begrijpen en ervoor te zorgen dat uw testament aan alle wettelijke vereisten voldoet. Contacteer ons vandaag nog om van start te gaan.

Krijg hulp van een professional bij uw nalatenschap in Spanje