Beckham Law Spanje voor expats: Voordeel, voorwaarden, indienen

De wet-Beckham creëert mogelijkheden voor expats om geld te besparen. De wet is ook bekend als de Special Expats’ Tax Regime (“SETR”) of Régimen Especial para Trabajadores Desplazados. Als je de regels kent om van deze wet te profiteren, kun je meer geld in je zak houden als je belastingaangifte doet. In dit artikel bespreken we wat het is, wat de voorwaarden zijn, en hoe je een belastingaangifte onder deze richtlijnen indient.

Wat is de Beckham-wet in Spanje?

Het Koninklijk Besluit 687/2005, in de volksmond bekend als de wet-Beckham, is een speciale belastingregeling voor expats. Het stelt buitenlanders die zijn goedgekeurd door de bevoegde Spaanse belastingautoriteiten in staat om een vast tarief van 24% te betalen voor inkomsten die in het land zijn verdiend.

Expats die onder dit regime vallen, worden niet behandeld als fiscaal ingezetenen, wier wereldwijde inkomsten worden belast tegen een progressief belastingtarief van 19% tot 45%.

Normaal gesproken, wanneer u naar Spanje verhuist om er te werken, wordt u een fiscaal ingezetene en bent u onderworpen aan het normale tarief voor Spaanse burgers. Met de wet-Beckham wordt u echter niet belast tegen het tarief van de inkomstenbelasting voor ingezetenen, maar kunt u deze belasting betalen als niet-ingezetene.

Verstrek uw belastingen sneller en efficiënter met onze belastingdiensten in Spanje

Beckham Law Spain

Types van residenties in Spanje

Om beter te begrijpen wat de wet Beckham inhoudt, bespreken we de verschillende soorten verblijfplaatsen en belastingen voor buitenlandse werknemers in Spanje.

Ingezetenen in Spanje

Een resident in Spanje is iemand die op permanente basis in Spanje woont. Dit betekent dat zijn voornaamste belangen zich in het land bevinden en niet daarbuiten.

Zoals eerder gezegd, zijn er verschillende voorwaarden waardoor iemand fiscaal inwoner kan worden en dus onderworpen kan worden aan het forfaitaire tarief dat voor Spaanse ingezetenen is vastgesteld:

 • Je woont meer dan 183 dagen in Spanje gedurende het belastingjaar (dat loopt van 1 januari tot en met 31 december).
 • U woont minder dan 183 dagen in Spanje, maar uw echtgenoot/echtgenote en kinderen of die van uw wettelijke erfgenamen verblijven gedurende het belastingjaar ten minste 183 dagen buiten Spanje. Als u meer dan 183 dagen in Spanje verblijft, maar dit niet het geval is met uw gezinsleden, bent u fiscaal inwoner.
 • Uw centrum van economisch belang bevindt zich in Spanje. Dit betekent dat het grootste deel van uw economische activiteiten en belangen in Spanje wordt uitgeoefend, ongeacht uw fysieke aanwezigheid of activiteit in het buitenland.

Normale belastinggevolgen voor inwoners van Spanje

Inwoners van Spanje zijn onderworpen aan dezelfde Spaanse inkomstenbelasting als Spaanse burgers, deze belasting staat bekend als de Spaanse inkomstenbelasting (PIT), of Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Deze belasting wordt geheven op alle inkomsten en vermogenswinsten, zowel uit het buitenland als uit het binnenland. De belasting is een progressieve belasting op inkomen en vermogenswinst met een belastingschijf die begint bij 19% en oploopt tot het hoogste marginale tarief van 47%.

Beckham belasting spanje

Niet-ingezetenen in Spanje

Een niet-ingezetene in Spanje is een persoon die geen ingezetene is van Spanje. De wet bepaalt dat u als niet-ingezetene in Spanje wordt beschouwd als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. U woont tijdens het belastingjaar (dat loopt van 1 januari tot en met 31 december) meer dan 183 dagen buiten het Spaanse grondgebied.
 2. U woont minder dan 183 dagen op het Spaanse grondgebied, maar uw echtgeno(o)t(e) en kinderen of die van uw wettelijke erfgenamen verblijven gedurende het belastingjaar ten minste 183 dagen buiten Spanje. In dit geval worden deze gezinsleden ook als niet-ingezetenen beschouwd.
 3. Uw centrum van economische belangen bevindt zich buiten Spanje. Dit betekent dat het grootste deel van uw economische activiteiten en belangen buiten Spanje wordt uitgeoefend, en niet in een ander land dan Spanje.

Normale belastinggevolgen voor niet-ingezetenen van Spanje

Niet-ingezetenen in Spanje hoeven alleen inkomstenbelasting te betalen over hun inkomsten uit Spanje. Deze belasting is ook bekend als de inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen (NRIT) of Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR). In het algemeen bedraagt het forfaitaire belastingtarief voor niet-ingezetenen 24%. Voor burgers uit de EU/EAA bedraagt het tarief 19%. Voor hen geldt een vast en forfaitair tarief.

Inwoners met fiscale woonplaats wet-Beckham

Als u inwoner bent van Spanje, en u wordt goedgekeurd voor de wet-Beckham, dan wordt u beschouwd als niet-ingezetene in Spanje. Dit betekent dat uw wereldwijde inkomsten niet onderworpen zijn aan Spaanse belasting, maar alleen wat u in Spanje verdient.Met andere woorden,

 • U kunt meer dan 183 dagen in Spanje doorbrengen zonder belasting te hoeven betalen over uw wereldwijde inkomen.
 • U betaalt alleen belasting over uw inkomen in Spanje
 • U betaalt niet de progressieve belasting en in plaats daarvan een forfaitaire 24% tot 600.000 euro. Wanneer dit wordt overschreden betaalt u een vaste 45%

Zoals u kunt lezen, is deze Spaanse wet op de inkomstenbelasting zeer aantrekkelijk voor buitenlanders die meer dan 183 dagen in Spanje zullen moeten werken. Met de Beckham-wet in Spanje kan de belastingdruk aanzienlijk worden verlaagd.

Niet-ingezetenen-belasting

Wat zijn de voorwaarden voor de wet-Beckham?

Om voor de wet-Beckham in aanmerking te komen, mag de betrokkene geen ingezetene van Spanje zijn geweest gedurende de tienjarige belastingperiode voorafgaand aan het jaar waarin hij zich in het land vestigt. Ook moet de aanvrager om werkredenen naar Spanje verhuizen. Om deze reden moet men een arbeidsovereenkomst hebben waarbij de werkgever een Spaanse onderneming is.

Andere criteria waaraan expats moeten voldoen die een aanvraag willen indienen, zijn:

 • Om in aanmerking te komen, moet de aanvrager voor het eerst in Spanje wonen.
 • De aanvrager moet naar Spanje zijn verhuisd om een arbeidscontract aan te gaan.
 • De arbeidsverantwoordelijkheden moeten in Spanje worden uitgeoefend, maar indien zij een deel van hun taken buiten Spanje moeten uitvoeren, mag het aandeel van hun inkomsten uit deze bronnen niet meer dan 15 procent bedragen.
 • Binnen 6 maanden na aanvang van de arbeidsovereenkomst moet de aanvraag worden ingediend.
 • De overeenkomst is geldig voor een totaal van 6 jaar.
 • Alle vermogenswinsten die op Spaans grondgebied worden gemaakt, worden belast tegen een tarief van 35%.

Als u directeur wilt zijn in een Spaans bedrijf, dan moet u aandelen hebben in niet meer dan 25% van het bedrijf.

Toepassing van de Beckham-wet

Wat de aanvraagprocedure betreft, moet de aanvraag worden ingediend binnen 6 maanden vanaf de datum van inschrijving bij de sociale zekerheid als werknemer voor het Spaanse bedrijf. Bijgevolg worden aanvragen na de 6 maanden onmiddellijk afgewezen.

De aanvraagprocedure begint met het invullen en opsturen van het Modelo 149, waarmee de Spaanse belastingdienst op de hoogte wordt gesteld van het voornemen om gebruik te maken van de belastingregeling. Kandidaten hebben een paspoort, NIE-nummer en socialezekerheidsnummer nodig.

Model 151

Na de aanvraag via het Modelo 149, en aanvaard te zijn, moet de persoon vervolgens zijn belastingaangiften doen door het Modelo 151 in te vullen en voor te leggen.

Beckham-Spanje

Andere belastingen en de wet-Beckham

Naast het betalen van lagere inkomstenbelasting, moeten er ook andere belastingen worden betaald Spanje. Hieronder bespreken we de belastingen en hoe de wet-Beckham ze beïnvloedt.

Kapitaalwinst

Vermogenswinsten zijn niet vrijgesteld onder de wet-Beckham. Dividendwinsten, met inbegrip van winsten uit de verkoop van roerende en onroerende goederen (onroerend goed), worden belast tegen een vast tarief van 19%. Als niet-ingezetene bent u in Spanje inkomstenbelasting verschuldigd over vermogenswinst die van buiten Spanje is verkregen. Vermogenswinsten van buiten Spanje moeten nog steeds worden betaald aan het overeenkomstige land volgens hun belastingregels.

Winstbelasting

Als u onder de Beckham-wet valt, hoeft u alleen vermogensbelasting te betalen over uw vermogen dat zich in Spanje bevindt. Valt u onder de PIT, dan moet u belasting betalen over uw wereldwijde vermogen.

De vermogensbelasting is een belasting die wordt betaald over de nettowaarde van uw vermogen, zoals onroerend goed, aandelen, rekeningen en levensverzekeringen.

Lokale belastingen

Een inwoner volgens de wet-Beckham moet lokale belastingen betalen. Als u bijvoorbeeld onroerend goed bezit in Spanje, kan het zijn dat u lokale onroerendgoedbelasting moet betalen.

Hulp van experts bij het betalen van uw inkomstenbelasting

Als u op zoek bent om te verhuizen naar Spanje, dan kunnen wij u helpen met Belastingadvies in Spanje. zal u helpen beslissen wat werkt voor u op basis van uw persoonlijke doelstellingen, en de huidige Spaanse compliant eisen. Als u in aanmerking komt voor de wet Beckham, zullen wij u begeleiden door het hele proces en beschrijven alle stappen die u moet overwegen om meer weloverwogen beslissingen te nemen.

Waar komt de wet Beckham vandaan?

De Britse voetballer David Beckham was een van de eerste buitenlanders die van het decreet profiteerde, vandaar de populaire naam “wet-Beckham”. Hij werd als niet-ingezetene belast toen hij in Spanje speelde voor Real Madrid.

De wet-Beckham is zonder twijfel een belangrijk belastingvoordeel in de vorm van belastingbesparingen. Zij is ten goede gekomen aan een diverse groep mensen, waaronder atleten, buitenlandse ondernemers en welgestelde expats. In wezen stelt zij niet-ingezeten buitenlanders in staat aanzienlijke investeringen in Spanje te doen terwijl zij minder belasting betalen dan een ingezetene zou betalen. De speciale belastingregeling is ideaal voor buitenlanders die Spaans fiscaal ingezetene worden vanwege een opdracht in Spanje.

Disclaimer: De informatie op deze pagina kan onvolledig of verouderd zijn. De vermelde informatie mag in geen geval worden beschouwd als professioneel juridisch advies. Wij raden u ten zeerste aan een juridisch deskundige in te schakelen indien u niet beschikt over uitgebreide kennis van of ervaring met de procedures die in deze artikelen worden beschreven.

Verstrek uw belastingen sneller en efficiënter met onze belastingdiensten in Spanje